Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Birka : Sveriges äldsta handelsstad / Holger Arbman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Thule, 1939

Omfång/sidantal: 134 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Från forntid och medeltid, 99-1646105-8 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Det äldsta glaset / av Holger Arbman

Ingår i: Kulturen 0454-5915 ; 1953

Förlag, utgivningsår: Lund : Kulturen, 1954

Omfång/sidantal: s. 16-53 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Glaskonst

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: En båtgrav vid Årby i Rasbokils socken / Holger Arbman

Ingår i: Upplands fornminnesförenings tidskrift, XLV / utgiven av Upplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Upplands Fornminnesförenings Förlag, 1935-1937 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 129-133 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uppland arkeologi

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Ett sörmländskt gravfynd från den begynnande vikingatiden / av Holger Arbman

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 24(1929)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1929

Omfång/sidantal: s. 340-347 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Sörmland
Vikingatiden Sverige Sörmland
Gravskick Sverige Sörmland
Gravar Sverige Järnåldern
Gravar Sverige Vikingatiden
Gravfält Sverige Sörmland

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Hedningshällan / Holger Arbman

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 45

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1945 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 44-56 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Boplatser Sverige Hälsingland
Keramik
Snörkeramisk kultur Sverige Hälsingland

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Käringsjön : studier i halländsk järnålder / Holger Arbman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1945

Omfång/sidantal: 179, [1] s., [i], v pl.-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 59:1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Kultplats Järnåldern
Sverige Halland Käringsjön

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Människoframställning i vår forntida konst / av Holger Arbman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1936

Omfång/sidantal: 8 s., [8] pl-s.

Innehåll:

Serie: Ur Statens historiska museums samlingar ; 4

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Mossfynd / Holger Arbman, Greta Arwidsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1940

Omfång/sidantal: 24 s., 8 pl-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Riksantikvarieämbetets handledningar ; 2

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Några guldsmedsmatriser från vikingatid och äldre medeltid / av Holger Arbman

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 28(1933)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1933

Omfång/sidantal: s. 341-346 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden Sverige Gotland
Guldsmeder Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Östgötska storbondegravar från 700-talet e. Kr. / Holger Arbman

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1939-1941

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1941 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 57-77 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Arkeologi Östergötland Vendeltiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179


Tillbaka