Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173


Författare: Arne, Per-Gunnar

Titel: Skäftekärr / Per-Gunnar Arne

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 1960

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbos hembygdskrets, 1960 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 13-33 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skogsbruk Sverige Öland

ISBN:


Författare: Arne, Thure J. 1879-1965

Titel: De komparativa fornsakssamlingarna i Statens historiska museum / av Thure J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7812 ; 20(1925)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, [1925]

Omfång/sidantal: s. 18-34 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Sverige Stockholm

ISBN:


Författare: Arne, Thure J. 1879-1965

Titel: Gotländska silverfynd från vikingatiden : en inventering / av T. J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7812 ; 26(1931)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1931

Omfång/sidantal: s. 291-296 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden Sverige Gotland
Myntfynd Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Arne, Tue J:son 1879-1965

Titel: En stenåldersboplats vid Slätbaken / Ture J:son Arne

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1916

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1916 (Linköping : Billstens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 7-18 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland
Stenåldern Sverige Östergötland
Boplatser stenåldern Sverige Östergötland
Bosättningar Sverige Östergötland Stenåldern

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel:

Ingår i: Svenska turistföreningens årsskrift ; 1921 / Svenska turistföreningen

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand (i kommission), 1921 (Stockholm : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 23-40 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Barsoff Gorodok : ein westsibirisches Gräberfeld aus der jüngeren Eisenzeit / von T. J. Arne

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1936

Omfång/sidantal: 130 s.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 39:5

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Benidoler från Persien : ett kronologiskt problem / T. J. Arne

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 40

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1934 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 32-36 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Iran

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike, Uppland / von T. J. Arne

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1934

Omfång/sidantal: 79, [4] s. 33 pl.-bl.

Innehåll:

Serie: Monografier / Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 0347-0873 ; 20

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtgravar Uppland
Gravfält Sverige Uppland

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: De svenska fynden i guvernementet Vladimir Ryssland / av T. J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7812 ; 35(1940)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1940

Omfång/sidantal: s. 155-166 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden Sovjetunionen

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Den äldsta bebyggelsen vid Bosporen / av T. J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7812 ; 17(1922)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1922

Omfång/sidantal: s. 112-128

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bebyggelsearkeologi Turkiet

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173


Tillbaka