Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179


Författare: Arne, Ture J:son 1879-1965

Titel:

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening 1904

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1904 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 7-10 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland
Järnåldern

ISBN:


Författare: Arne, Ture J:son 1879-1968

Titel: 2. Undersökningar vid Lindsborg under Sundby i Veta socken, Östergötland, sommaren 1902 / Ture J:son Arne

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 1903

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1903 (Linköpng : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 11-12: ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Författare: Arne, Ture J:son 1879-1965

Titel: Ett fynd från den äldre stenåldern i Östergötland / Ture J:son Arne

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 05

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1905 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 31-32 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland
Stenåldern arkeologi Östergötland

ISBN:


Författare: Arne, Ture J:son 1879-1965

Titel: Förhistoriska undersökningar och fynd. 1, Järnåldersgraffältet vid Alvastra i Östergötland / Ture J:son Arne

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 1903

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1903 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: 2-11 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi
Östergötland
Järnåldern

ISBN:


Författare: Arne, Ture J:son 1879-1965

Titel: Graffältet vid Ljunga i Skönberga socken, Östergötland / T. J. Arne

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 05

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1905 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 1-12 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Författare: Arne, Ture J:son 1879-1965

Titel: Järnåldersgraffältet vid Alvastra. III / T. J. Arne

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening 5

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1905 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 29-31

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Östergötland

ISBN:


Författare: Arne, Ture Johansson 1879-1965

Titel: Nya bidrag till Södermanlands förhistoria / T. J. Arne

Ingår i: Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria / utgivna av Södermanlands fornminnesförening, 1927

Förlag, utgivningsår: Strängnäs : Södermanlands fornminnesförening, 1927 (Strängnäs : Westrerlundska tryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 3-38

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Södermanland

ISBN:


Författare: Arne, Ture Johansson 1879-1965

Titel: Otto Janse / minnesord av T. J. Arne

Ingår i: Särtryck ur : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 1957

Förlag, utgivningsår: Lund : Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1957

Omfång/sidantal: s. 41-45 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Arne, T[ure] J. 1879-1965

Titel: Rus erövring av Berda'a år 943 : Ibn Miskaweichs berättelse om ett vikingatåg / av T. J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 27(1932)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1931

Omfång/sidantal: s. 211-219

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden Sovjetunionen
Vikingar Sovjetunionen
Vikingafärder Sovjetunionen

ISBN:


Författare: Arne, T[ure] J. 1879-1965

Titel: Vendel före Vendeltiden / av T. J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 27(1932)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1931

Omfång/sidantal: s. 1-22 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravhögar Uppland Vendel
Arkeologi Sverige Uppland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179


Tillbaka