Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180


Författare: Arwidsson, Greta 1906-1998

Titel: Brillingefyndet : en skelettgrav från äldre romersk järnålder i Vaksala / Greta Arwidsson

Ingår i: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 0566-3059 ; 1941

Förlag, utgivningsår: Uppland : Upplands fornminnesförenings förlag, 1941 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 7-18 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Uppland
Järnåldern

ISBN:


Författare: Arwidsson, Greta 1906-1998

Titel: Bronsåldersfyndet från Domta vad i Österunda socken / Greta Arwidsson

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; Bd. 46 / utgiven av Uplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Upplands Fornminnesförenings Förlag, 1938-1943 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 65-80 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Uppland
Bronsåldern Uppland

ISBN:


Författare: Arwidsson, Greta 1906-1998

Titel: De finländska runda spännen med ornering i sen stil II / av Greta Arwidsson

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 35(1940)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1940

Omfång/sidantal: s. 113-128 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Finland
Vendeltiden Finland
Fibulor Finland
Djurornamentik Finland

ISBN:


Författare: Arwidsson, Greta 1906-1998

Titel: Två baltiska dryckeshorn från 600-talet / Greta Arwidsson

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 45

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1945 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 161-169 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Baltikum
Vendeltiden Baltikum
Gravfält Lettland Grobin
Gravar Lettland Grobin Järnåldern
Bosättningar Lettland

ISBN:


Författare: Arwidsson, Greta 1906-1998

Titel: Valsgärdestudien. 1, Vendelstile : Email und Glas im 7.-8. Jahrhundert / Greta Arwidsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Almqvist, 1942

Omfång/sidantal: 136 s., [16] pl-s.

Innehåll:

Serie: Acta Musei antiquitatum septentrionalium Regiae Universitatis Upsaliensis, 0347-9641 ; 2

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige
Vendeltiden
Emalj
Glas

ISBN:


Författare: Arwidsson, Gunnar

Titel: Fisket i Högsrum förr och nu / Gunnar Arwidsson

Ingår i: Högsrum : en sockenbeskrivning /[red. av Bertil Palm]

Förlag, utgivningsår: Högsrums hembygdsförening : Borgholm , 1979

Omfång/sidantal: s. 220-228 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiske Sverige Öland

ISBN:


Författare: Arwidsson, Gunnar

Titel: Jordbruket i Högsrum under sju årtionden / Gunnar Arwidsson

Ingår i: Högsrum : en sockenbeskrivning /[red. av Bertil Palm]

Förlag, utgivningsår: Högsrums hembygdsförening : Borgholm , 1979

Omfång/sidantal: s. 199-219 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lantbruk Sverige Öland

ISBN:


Författare: Arwidsson, Ivar 1873-1936

Titel: Anteckningar om en samling af redskap använda i fiskets tjänst inom Örebro län / Ivar Arwidsson och C.V. Ohlsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Akad. bokh., 1911 (Uppsala : K. W. Appelbergs boktryckeri)

Omfång/sidantal: 24 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiskeredskap

ISBN:


Författare: Arwidsson, Ivar 1873-1936

Titel: Ett skånskt kastnät / av Ivar Arwidsson

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1930

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1930

Omfång/sidantal: s. 29-51 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiske Sverige Skåne
Nät (fiskredskap)

ISBN:


Författare: Arwidsson, Ivar 1873-1936

Titel: Om trattfiske : anteckningar från Göta- och Svealand om fiske med upp- och nedvänd håv / av Ivar Arwidsson

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1937

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Bokförlags aktiebolaget Thule, 1937

Omfång/sidantal: s. 156-168 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiske Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180


Tillbaka