Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164


Författare: Albinsson, Harald 1888-1984

Titel: Minnen. [del 1] / Harald Albinsson

Ingår i: Årsbok / utgiven av Tjustbygdens kulturhistoriska förening 0349-764X ; 43(1986)

Förlag, utgivningsår: Västervik : Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 1986 (Västervik ; Ekblad : )

Omfång/sidantal: s. 19-40, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Albrecht Haupt-

Titel: Baukunst der Renaissance in Frankreich und Deutschland / von Albrecht Haupt

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Berlin-Neubabelsberg : Athenaion, [1916]

Omfång/sidantal: s. 321-364 : ill.

Innehåll:

Serie: Handbuch der Kunstwissenschaft ; Heft ; 17-19

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Albrecht, Rud[olf]

Titel: Die Töpferkunst in Kreussen / von Rud. Albrecht

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Rothenburg ob der Tauber : Druck und Verlag der Graph. Kunstanstalt Rud. Albrecht, 1927

Omfång/sidantal: 31 s., 20 Tafeln : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Keramik

ISBN:


Författare: Albrectsen, Erling

Titel: Fynske jernaldergrave. Bd 2 : Aeldre romersk jernalder / Erling Albrectsen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: København : Munksgaard, 1956

Omfång/sidantal: 281 s., 41 pl-s. : ill. (fotostatskopior)

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Danmark Järnåldern

ISBN:


Författare: Albrectsen, Erling

Titel: Fynske jernaldergrave. Bd 1 : Førromersk jernalder / Erling Albrectsen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: København : Munksgaard, 1954

Omfång/sidantal: 130 s. : ill. (Fotostatskopior)

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Danmark
Gravar Danmark Järnåldern
Gravskick historia Danmark forntiden

ISBN:


Författare: Alcenius, Otto 1838-1913

Titel: Fyra anglosachsisk-tyska myntfynd i Finland (1894-1897) / Otto Alcenius

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 21:2

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1901 (Helsinki : Osakeyhtiö F. Tilgmannin Kirja- Ja Kivipaino)

Omfång/sidantal: 54 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Mynt historia
Anglosaxare historia

ISBN:


Författare: Aldén, Gustaf Alfred 1852-1927

Titel: General Pechlin som sockenherre : en tidsbild från sjuttonhundratalet / Gustaf Alfred Aldén

Ingår i: Södra Vi-Krönikan Nr 4 / Hembygdstidning utgiven av Södra Vi Hembygdsförening

Förlag, utgivningsår: Södra Vi : Södra Vi hembygdsförening, 1968 (Vimmerby : Vimmerbys Tidnings Tr.)

Omfång/sidantal: s. 33-45, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Aldén, Gustaf Alfred. 1852-1927

Titel: Hemma och i Uppsala : gymnasist-, student- och folkhögskoleminnen /av Gustav A. Aldén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hökerberg, 1927 (Stockholm : Svenska Tryckeriaktiebolaget)

Omfång/sidantal: 286 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier

ISBN:


Författare: Aldén, Gustav A.

Titel: Kommunalhandbok för landsbygden / Gustav A. Aldén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Lars Hökerbergs bokförlag, 1923 (Stockholm : Victor Pettersons bokindustriaktiebolag)

Omfång/sidantal: 166, 227, 66 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kommunal självstyrelse 1900 Sverige

ISBN:


Författare: Aldén, Gustav A.

Titel: Sveriges Kommunallagar av den 21 mars 1862 : med däri senast år 1918 gjorda ändringar jämte stadga för proportionellts valsätt inom kommuner, lagar om kommunala pensionstillskott och statsunderstöd åt kommunerna, om kommunala nykterhetsnämnder mm : med in ledande översikt samt register utgivna av / Gustav A. Aldén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Lars Hökerbergs förlag, 1919 (Stockholm : Victor Pettersons bokindustriaktiebolag)

Omfång/sidantal: 165 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kommunal självstyrelse 1900 Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164


Tillbaka