Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: En svallad stenåldersboplats : arkeologisk förundersökning 2009 : RAÄ 135:1, Smedby 1:3, Dörby socken, Kalmar kommun, Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 17 s. : kartor

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:37

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Kalmar
Boplatser stenåldern Sverige Kalmar
Bosättningar Sverige Kalmar Stenåldern
Stenåldern Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Ett grepptungesvärd från bronsålderns period IV : arkeologisk undersökning 2009 : Oskarshamns kommun, Oskarshamns stad, Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 29 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:38

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Fornborg vid en planerad våtmark : arkeologisk förundersökning 2009 : Grisbäck 3:11, Söderåkra socken, Torsås kommun, Kalmar län Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 17 s. : kartor

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:33

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornborgar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Fornlämningar vid Ekerums golfbana : arkeologisk förundersökning 2014-20 : Ekerums golfbana, Rälla 1:17, Högsrums socken, Borgholms kommun, Kalmar län / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, Museiarkeologi sydost, 2016

Omfång/sidantal: 29 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2016:04

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Öland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Fornlämningar vid Ekerums golfbana : arkeologisk förundersökning 2014-2015 : Ekerums Golfbana, Rälla 1:17, Högsrums socken, Borgholms kommun, Kalmar län / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2016

Omfång/sidantal: 29 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2016:04

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornlämningar Sverige Öland
Bronsåldern Sverige Öland
Kokgropar

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Grav- och kokgrop från Köpingsvik : rapport från arkeologisk för- och slutundersökning 2008 : Tings Ene 1:14, Köping sn, Borgholms kn, Öland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 23 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:12

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravar Sverige Öland
Gravskick historia Öland forntiden

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Halltorps kyrka, Halltorps socken, Kalmar kommun, Småland : arkeologisk förundersökning och undersökning, murverksdokumentation samt antikvarisk kontroll / Kenneth Alexandersson, Alice Öberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2003

Omfång/sidantal: 20 s. : ill., 1 vik blad

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland
Murar

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Halltorps kyrka, Halltorps socken, Kalmar kommun, Småland : arkeologisk förundersökning och undersökning, murverksdokumentation samt antikvarisk kontroll 2002 / Kenneth Alexandersson, Alice Öberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2004

Omfång/sidantal: 21 s. : ill. 1 vik bl.

Innehåll:

Serie: Rapport / Kalmar läns museums rapport, 1400-352X ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Murar
Kyrkor Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Halltorps kyrka, Halltorps socken, Kalmar kommun, Småland : arkeologisk förundersökning och undersökning, murverksdokumentation samt antikvarisk kontroll 2002 / Kenneth Alexandersson, Alice Öberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2004

Omfång/sidantal: 21 s. : ill. 1 vik bl.

Innehåll:

Serie: Rapport / Kalmar läns museum ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: I skuggan av landborgen : arkeologisk utredning 2009 : Mysinge 1:9, Resmo socken, Mörbylånga kommun, Öland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 17 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:42

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173


Tillbaka