Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: 5. Högabacken vid Rimforsa / Oscar Almgren

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening 1903 / utgifna af O. Klockhof

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1903 (Linköpng : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 15-19 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Älgbilden från Alunda jämte några ord om stenåldersfolken i Uppland / Oscar Almgren

Ingår i: Upplands fornminnesförenings tidskrift Bd 06 XXVI-XXVIII / utgiven av Uplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Upplands fornminnesförening, 1910-1912 (Stockholm : P.A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 255-264 : ill.

Innehåll:

Serie: Upplands fornminnesförenings tidskrift / utgiven av Upplands fornminnesförening, 0347-9714 ; 06

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uppland stenålder

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Bernhard Salin : fornforskaren med konstnärshågen / av Oscar Almgren

Ingår i: Fornvännen, 0015-7812 ; 28(1933)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1933

Omfång/sidantal: s. 1-46 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: De pågående undersökningarna om Sveriges första bebyggelse : installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 15 jan. 1914 /av Oscar Almgren

Ingår i: Fornvännen, 0015-7812 ; 09(1914)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien ; Wahlström & Widstrand (i kommission), 1914

Omfång/sidantal: s. 1-16

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar

Titel: De pågående undersökningarna om Sveriges första bebyggelse : installationsföreläsning vid Upsala universitet den 15 januari 1914 / av Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: , 1914

Omfång/sidantal: 16 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: En egendomlig båtgraf vid Ulltuna / af Oscar Almgren

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 10. Årg. 30-31(1901-1902)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1901, 1902

Omfång/sidantal: s. 147-162 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtgravar Sverige Uppland
Gravskick historia Sverige forntiden

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: En uppländsk bronsåldershydda / av Oscar Almgren

Ingår i: Fornvännen, 0015-7812 ; 07(1912)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien ; Wahlström & Widstrand (i kommission), 1912

Omfång/sidantal: s. 133-151 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Uppland Bronsåldern

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1943-1921

Titel: Ett graffält från äldre jernåldern vid Alvastra i Östergötland undersökt sommaren 1900 / af Oscar Almgren

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 10. Årg. 29(1900)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1900

Omfång/sidantal: s. 94-121 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Gravfält Sverige Östergötland
Järnåldern Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Ett graffält från den äldre järnåldern vid Alvastra i Östergötland / af Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 1901

Omfång/sidantal: 5-10, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Ett graffält från den äldre järnåldern vid Halleby i Skärkinds socken / Oscar Almgren

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening 5

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1905 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 13-28 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165


Tillbaka