Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Almgren, Oscar

Titel: De pågående undersökningarna om Sveriges första bebyggelse : installationsföreläsning vid Upsala universitet den 15 januari 1914 / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: , 1914

Omfång/sidantal: 16 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: En egendomlig båtgraf vid Ulltuna / Oscar Almgren

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 10. Årg. 30-31(1901-1902)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1901, 1902

Omfång/sidantal: s. 147-162 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtgravar Sverige Uppland
Gravskick arkeologi Sverige forntiden

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: En uppländsk bronsåldershydda / Oscar Almgren

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 07(1912)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien ; Wahlström & Widstrand (i kommission), 1912

Omfång/sidantal: s. 133-151 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Uppland bronsåldern
Bronsåldern Sverige Uppland
Bebyggelse
Boplatser
Hus

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1943-1921

Titel: Ett graffält från äldre jernåldern vid Alvastra i Östergötland undersökt sommaren 1900 / Oscar Almgren

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 10. Årg. 29(1900)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1900

Omfång/sidantal: s. 94-121 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Gravfält Sverige Östergötland
Järnåldern Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Ett graffält från den äldre järnåldern vid Alvastra i Östergötland / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 1901

Omfång/sidantal: 5-10, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Ett graffält från den äldre järnåldern vid Halleby i Skärkinds socken / Oscar Almgren

Ingår i: Östergötland : meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 05

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1905 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 13-28 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Ett uppländskt gravfält med romerska kärl / Oscar Almgren

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 11(1916)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1916

Omfång/sidantal: s. 76-103

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravfält Sverige Uppland
Romersk järnålder

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Från uppländska graffält II : Gödåkersfynden / Oscar Almgren

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 07: 29-32 / utgiven av Uplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Upplands fornminnesförening, 1910-1912 (Stockholm : P.A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 343-348 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uppland arkeologi

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Från uppländska gravfält III : Holmbro i Skogstibble socken, Hagunda härad / Oscar Almgren

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 08: 33-34 / utgiven av Uplands fornminnesförening,

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Upplands fornminnesförening, 1918-1921 (Uppsala : Edv. Berlings boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 170-176 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uppland arkeologi vikingatid

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Gotländische Grabfunde der älteren Eisenzeit / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: , 1901

Omfång/sidantal: 6 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka