Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Åslevanten / Holger Arbman, Elisabeth Strömberg

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1934

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1934 (Stockholm : Victor Petterson)

Omfång/sidantal: s. 67-82 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Textilier
Vantar

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Birka : Sveriges äldsta handelsstad / Holger Arbman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Thule, 1939

Omfång/sidantal: 134 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Från forntid och medeltid, 99-1646105-8 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Det äldsta glaset / Holger Arbman

Ingår i: Kulturen 0454-5915 ; 1953

Förlag, utgivningsår: Lund : Kulturen, 1954

Omfång/sidantal: s. 16-53 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Glaskonst

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: En arabisk inskrift från Gotland / Holger Arbman

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 28(1956)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1956 (Visby : Gotlänningen)

Omfång/sidantal: s. 31-38 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Gotland
Arkeologi Sverige Gotland
Vikingatiden
Arabiska influenser Sverige Gotland vikingatiden
Kulturella förbindelser
Kufisk skrift

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: En båtgrav vid Årby i Rasbokils socken / Holger Arbman

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 45: 01 / utgiven av Uplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Upplands Fornminnesförenings Förlag, 1935-1937 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 129-133 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtgravar Sverige Uppland
Arkeologi Sverige Uppland
Uppland arkeologi

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: En bronsåldersbygd : utgrävningen vid Agdatorp i Nättraby socken sommaren 1937 / Holger Arbman

Ingår i: Blekingeboken, 0348-9639 ; 016(1938)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge musei- och hembygdsförbund, 1938 (Karlskrona : K. L. Svenssons efterträdare)

Omfång/sidantal: s. 9-24 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Blekinge
Arkeologi Sverige Blekinge Nättraby

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: En bronsåldersgrav från Stora Hallvards i Silte / Holger Arbman

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 12(1940)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1940 (Visby : Gotlänningen)

Omfång/sidantal: s. [11]-19 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Silte
Gravfält Sverige Gotland
Gravskick arkeologi Gotland forntiden
Gravar Sverige Gotland Bronsåldern
Brandgravar Sverige Gotland
Gravgåvor Sverige Gotland
Bronsåldern Sverige Gotland
Bronsarbeten
Smycken Sverige Gotland forntiden
Armringar
Nålar

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: En bronsåldersgrav på Ven / Holger Arbman

Ingår i: Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1946

Förlag, utgivningsår: Lund : Skånes hembygdsförbund, 1946 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 1-8 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Skåne Ven
Fornlämningar Sverige Skåne
Gravar Sverige Skåne Bronsåldern
Hällkistor Sverige Skåne
Bronsåldern Sverige Skåne
Hjulkors

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: En halländsk offerplats från äldre järnåldern / Holger Arbman

Ingår i: Vår bygd : Hallands hembygdsförbunds årsskrift ; 27(1942)

Förlag, utgivningsår: Halmstad : Hallands hembygdsförbund, 1942 (Halmstad : Tidningen Halland)

Omfång/sidantal: s. 57-61 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kultplatser arkeologi Sverige Halland
Järnåldern Sverige Halland

ISBN:


Författare: Arbman, Holger

Titel: Ett gravfält vid Eksjöhofgård och några därmed förknippade problem / Holger Arbman

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening ; 10(1932)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening, 1932 (Jönköping : Lundgrenska boktryckeriet Gustaf Lundin)

Omfång/sidantal: s. 85-109 : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland
Gravfält Sverige Småland
Arkeologi Småland Eksjöhof
Spännen
Smycken
Vendeltiden
Vikingatiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka