Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Den förromerska järnålderns problem i Norden / T. J. Arne

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1926

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1926

Omfång/sidantal: s. 25-33

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Romersk järnålder Norden

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Den senare förromerska järnåldern i Sverige / T. J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 14(1919)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1919

Omfång/sidantal: s. 188-223 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Romersk järnålder Sverige

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Domarringarna äro gravar / Ture J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 33(1938)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: s. 165-177 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravar Sverige folkvandringstiden
Gravar Sverige vikingatiden
Gravskick Sverige folkvandringstiden
Gravskick Sverige vikingatiden

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Ett gästrikefynd från kalifen Harun-ar-Raschids välde / Ture J. Arne

Ingår i: Från Gästrikland, 0429-2820 ; 1943

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gästriklands kulturhistoriska förening, 1943 (Gävle : Lantmännens tryckeri Westlund & Co)

Omfång/sidantal: s. [7]-24 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Föremål historia 700-talet 800-talet
Fornlämningar

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Ett tartariskt gravfält i Sibirien : doktor Fredrik Martins grävningar i Tojanoff Godorok, vid floden Tom, guvernementet Tomsk, Sibirien / T. J. Arne

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 45

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1945 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 246-254 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sibirien
Gravfält Sibirien
Boplatser Sibirien

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Gestriklands andel i de svenska vikingatågen och köpmansfärderna under vikingatiden / T. J. Arne

Ingår i: Meddelanden af Gestriklands fornminnesförening ; 1915

Förlag, utgivningsår: Gävle : Gestriklands fornminnesförening, 1915 (Gefle : Gefle-Posten)

Omfång/sidantal: s. 4-8 ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden Sverige Gästrikland
Fornlämningar Sverige Gästrikland
Järnåldern Sverige Gästrikland
Sverige Gästrikland

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Hus från bronsåldern i Sverige / T. J. Arne

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1925

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1925

Omfång/sidantal: s. 122-127 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige
Boplatser Sverige

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Några ryska fibulor och deras utveckling / T. J. Arne

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1920

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska teknologföreningens förlag, 1920

Omfång/sidantal: s. 73-84 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Smycken arkeologiska lämningar Ryssland
Fibulor

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Nya grävningar i Novgorod / Ture J. Arne

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 33(1938)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: s. 364-366

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Ryssland
Vikingafärder Ryssland
Vikingar

ISBN:


Författare: Arne, Ture J. 1879-1965

Titel: Ölands fornlämningar / T. J. Arne

Ingår i: Svenska turistföreningens årsskrift ; 1921 / Svenska turistföreningen

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand (i kommission), 1921 (Stockholm : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 23-40 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Fornlämningar Sverige Öland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka