Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Förteckning över fornminnes- och kulturhistoriska föreningar i Sverige / Sune Ambrosiani

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska Teknologföreningen, 1918

Omfång/sidantal: 24 s.

Innehåll:

Serie: Broschyrer / Föreningen för svensk kulturhistoria ; 02

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Gotländska kyrkoinventarier / Sune Ambrosiani

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets- historie och antikvitetsakademien, 1912 (Stockholm : Ivar Haeggström)

Omfång/sidantal: 149 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkoinventarier Sverige

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Harkalaset : en kvarlefva af en hednisk kultfest / Sune Ambrosiani

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 ; 12(1905)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1905 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 319-322

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skördefester Sverige

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Hur gammal är kolning som yrke i Sverige? / Sune Ambrosiani

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1927

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1927

Omfång/sidantal: s. 31-40

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kolning Sverige

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Hur har grytan på tre fötter uppkommit? / Sune Ambrosiani

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1929:2, Studier och uppsatser tillägnade Otto Andersson på hans femtioårsdag den 27 april 1929

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1929

Omfång/sidantal: s. 84-88 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lergods
Keramik

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Hus och husgeråd hos Smålands allmoge / Sune Ambrosiani

Ingår i: Svenska turistföreningens årsskrift ; 1916 / Svenska turistföreningen

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand ( i kommission), 1916 (Stockholm : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 6-29 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Husgeråd Sverige Småland
Bondesamhället Sverige Småland

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Hustyper i Skandinavien / Sune Ambrosiani

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1930

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1930

Omfång/sidantal: s. 106-132 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hustyper Skandinavien

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Kakelfynd från Stockholm under år 1907 / Sune Ambrosiani

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1909

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1909 (Stockholm : Kungl. boktr.)

Omfång/sidantal: s. 49-54 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Krukmakeri Sverige

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Kakelugn med Karl XI:s namnchiffer i Stralsund / Sune Ambrosiani

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1907

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1907 (Stockholm : Kungl. boktr.)

Omfång/sidantal: s. 1-6 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kakelugnar

ISBN:


Författare: Ambrosiani, Sune 1874-1950

Titel: Lår från Mysslinge, Uppland och dess släktingar / Sune Ambrosiani

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1909

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1909 (Stockholm : Kungl. boktr.)

Omfång/sidantal: s. 15-36 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka