Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Anglert, Mats 1955-

Titel: Kyrkor och herravälde : från kristnande till sockenbildning i Skåne / Mats Anglert

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1995 (Lund : Wallin & Dalholm)

Omfång/sidantal: 228, [1] s. : ill., diagr., kartor, tab. ; 24 cm

Innehåll:

Serie: Lund Studies in Medieval Archaeology, 0283-6874 ; 16

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkohistoria Sverige Medeltiden
Kyrkor Skåne Medeltiden

ISBN:


Författare: Anglert, Mats 1955-

Titel: Luntertun/Ängelholm / Mats Anglert

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mus., 1984 (Göteborg : Göteborgs stads servicekontor)

Omfång/sidantal: 42 s. : kart. ; 30 cm

Innehåll:

Serie: Rapport / Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Medeltidsstaden, 1101-7791 ; 49

Ämnesord och genrebeteckningar:
Medeltidsarkeologi Sverige

ISBN:


Författare: Anglert, Mats 1955-

Titel: Sentida lämningar i skogsmiljö : en arkeologisk angelägenhet? / Mats Anglert

Ingår i: Blekingeboken Karlskrona : Blekinge hembygdsförbunds förlag, 0348-9639 ; 081(2003)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge hembygdsförbunds förlag, 2003 (Kristianstad : Kristianstads boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 82-94 : ill.

Innehåll:

Serie: Skog och historia

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Blekinge medeltiden
Arkeologi Sverige Skåne medeltiden
Husgrunder Blekinge Ringamåla 1800-talet
Skogstorp Blekinge 1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet
Skogstorp Skåne 1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet

ISBN:


Författare: Angselius, Lennart

Titel: Jönköpings kyrkogårdar : en kulturskatt värd att utveckla och bevara / Lennart Angeslius

Ingår i: Småländska kulturbilder, 0347-917X ; 2005
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum, 0282-0730 ; 74(2005)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 2005 (Värnamo : Fälth & Hässler)

Omfång/sidantal: s. [102]-108 : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkogårdar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Anjou, Sten 1895-1959

Titel: "Sverkersgården" i Alvastra - en kryptkyrka / Sten Anjour

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 28(1933)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1933

Omfång/sidantal: s. 157-167 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland Alvastra
Kyrkor Sverige Östergötland
Sverige Östergötland Alvastra

ISBN:


Författare: Anjou, Sten 1895-1959

Titel: Fornborgarnas betydelse ur etnografisk synpunkt / Sten Anjou

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1935

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1935

Omfång/sidantal: s. 1-12

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornborgar

ISBN:


Författare: Anjou, Sten 1895-1959

Titel: Heligkorskyrkan i Dalby / Sten Anjou

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand (i kommission), 1931

Omfång/sidantal: 25, [1] s. 1 pl-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Svenska fornminnesplatser, 0349-4187 ; 16

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Anjou, Sten

Titel: Knut den heliges kyrka i Lund - Lunds nuvarande domkyrka / Sten Anjou

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 15(1920)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1920

Omfång/sidantal: s. 50-56

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Lund
Domkyrkor Sverige Lund
Sverige Skåne Lund

ISBN:


Författare: Anjou, Sten 1895-1959

Titel: Kungshögarna i Jellinge / Sten Anjou

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 29(1934)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1934

Omfång/sidantal: s. 1-22 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Danmark Jellinge
Vikingatiden Danmark Jellinge
Gravhögar Danmark Jellinge

ISBN:


Författare: Anjou, Sten 1895-1959

Titel: Sten Stures riksmonument : bidrag till frågor angående rekonstruktion och uppställningsplats för S:t Göransgruppen i Stockholms storkyrka / Sten Anjou

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 33(1938)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: s. 343-359 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Träskulpturer Sverige Stockholm

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka