Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Alm, Josef 1889-1957

Titel: Skyddsvapen vid svenska kavalleriet 1631-1815 / Josef Alm

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 16(1955)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1955 (Stockholm : Börtzell, Esselte)

Omfång/sidantal: s. [9]-22 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Rustningar
Kavalleriet Sverige 1631-1815

ISBN:


Författare: Alm, Josef 1889-1957

Titel: Stockholms stads medeltida artilleri / Josef Alm

Ingår i: Meddelande från Kungl. Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 11(1950)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1950 (Stockholm : Börtzell, Esselte)

Omfång/sidantal: s. [5]-33 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kanoner historia Stockholm medeltiden

ISBN:


Författare: Alm, Josef 1889-1957

Titel: Vapnens historia / Josef Alm

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sveriges skyttetidning, 1927 (Stockholm : Boktryckeriet Hazzel)

Omfång/sidantal: 231 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapen Historia
Eldhandvapen
Skjutvapen
Rustningar
Blankvapen

ISBN:


Författare: Alm, Kerstin

Titel: Fornminnesinventering av Hulterstad socken, Möckleby härad och Kastlösa socken, Gräsgårds härad, Öland / Kerstin Alm, Margareta Jacobsson, Britta Jonsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Universitetet, Institutionen för arkeologi, 1973

Omfång/sidantal: 22 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Öland fornlämningar

ISBN:


Författare: Alm, Kerstin 1953-

Titel: Ottenby 22 : a subrecent peat deposit / Kerstin Alm ...

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Soc. Upsaliensis pro geologia quaternaria [Kvartärgeologiska fören.], 1979 (Uppsala : Reklam & katalogtr.)

Omfång/sidantal: 15 s. : diagr. ; 21 cm

Innehåll:

Serie: Striolae, 0348-4386 ; 1979:6

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kvartärtid

ISBN:


Författare: Alm, Kerstin 1953-

Titel: The forest history of the Ottenby grove, Öland : a preliminary report / Kerstin Alm

Ingår i: Striae, 0345-0074 ; 14

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Soc. Upsaliensis pro geologia quaternaria [Kvartärgeologiska fören.], 1982 (Uppsala : Textgruppen)

Omfång/sidantal: s. 52-54 : diagr.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Geologi
Kvartärtid

ISBN:


Författare: Alm, Marja-Liisa 1945-

Titel: "Jag tog bort all protestantisk smörja" : Åke Pornes restaurering av Lau kyrka 1958-60 / Marja-Liisa Alm

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 67(1995)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1993 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. [67]-82 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkorestaurering Gotland 1958-1960
Kyrkor Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Alm, Martin 1972-

Titel: Bilden av Amerika / Martin Alm

Ingår i: Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Signum, 2009

Omfång/sidantal: s. 179-197 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Förenta staterna attityder till historia Sverige 1900-talet

ISBN:


Författare: Alm, Torbjørn

Titel: Exotic drift-seeds in Norway / Torbjørn Alm & E. Charles Nelson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Trondheim : Tapir, 2004

Omfång/sidantal: 24 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Skrifter / Det Kongelige norske videnskabers selskab, 0368-6310 ; 2004:1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnobotanik

ISBN:


Författare: Almbladh, J Emil

Titel: Den allvetande, en historia upptecknad i Ålem / J. Emil Almbladh

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1929

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1929 (Oskarshamn : A.-B. Oskarshamns Nyheters tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 17-19

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sägner

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka