Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Hällristningar och kultbruk : bidrag till belysning av de nordiska bronsåldersristningarnas innebörd / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1927 (Stockholm : Lagerström)

Omfång/sidantal: 337 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 35

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hällristningar Sverige

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Medelpads och Ångermanlands fornminnen från hednatiden / O. Almgren. Kiörkiobok i Stigsiö 1684 : [oprättadh anno 1648] / [i utdrag utgifven af] S.A. Hjeltström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Norrländska studenters folkbildningsförening, 1908 (Uppsala : K.W. Appelberg)

Omfång/sidantal: 57 s. : ill.(57 s.)

Innehåll:

Serie: Norrland, 99-1216062-2 ; 8

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Medelpad

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Några svensk-finska stenåldersproblem : ett orienteringsförsök / Oscar Almgren

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 20:01

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1919

Omfång/sidantal: s. 1-78 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Om tillkomsten av 1630 års antikvarieinstitution / Oscar Almgren

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 26(1931)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1931

Omfång/sidantal: s. 28-47 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Antikvarier
Yrkesgrupper Sverige

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Ridgropar / Oscar Almgren

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 40

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1934 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 1-5

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornlämningar Sverige

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussichen Formen / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1897 (Stockholm : Ivar Haeggström)

Omfång/sidantal: xiv, 243 s. 11 pl-s

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fibulor Nordeuropa Romersk järnålder

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Svenska folkets äldsta öden : ett par inledningskapitel till vår historia / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : , 1920

Omfång/sidantal: 38 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Svenska folkets äldsta öden : ett par inledningskapitel till vår historia / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : , 1920

Omfång/sidantal: 38 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Fordomtima / skriftserie ; 3

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar

Titel: Svenska jordbrukets anor / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1924

Omfång/sidantal: 4 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Almgren, Oscar 1869-1945

Titel: Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden / Oscar Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Lindblad, 1923 (Stockholm : Lindberg)

Omfång/sidantal: 190 s.

Innehåll:

Serie: Föreningen Urds skrifter ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka