Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Montelius, Oscar 1843-1921

Titel: Die vorklassische chronologie Italiens : Tafeln / Oscar Montelius

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hæggströms, 1912

Omfång/sidantal: 83 pl.bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar 1823-1941

Titel: Ett fynd från slutet av jernåldern / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg.01(1872)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1872

Omfång/sidantal: s. 89-91 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Öland

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar

Titel: Gjutformar från bronsåldern / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg.01(1872)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1872

Omfång/sidantal: s. 97-105 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar

Titel: Glaskärl från hednatiden funna i Sverige / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg.01(1872)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1872

Omfång/sidantal: s. 28-42 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Glas

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar 1843-1921

Titel: Graf från stenåldern vid Öringe i Ekeby socken / Oscar Montelius

Ingår i: Östergötland : meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 1907 / utgifna af O. Klockhof

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1907 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 1-12 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Stenåldern Sverige Östergötland
Gravar Sverige Östergötland Stenåldern
Gravskick arkeologi Sverige Östergötland forntiden

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar 1843-1921

Titel: Grafundersökningar i Vestergötland, 1. Hällkista vid Kinna-Sanden i Marks härad / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 02. Årg. 06(1877)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1877

Omfång/sidantal: s. 412-418

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Västergötland
Hällkistor Sverige Västergötland
Gravskick arkeologi Sverige Västergötland forntiden
Stenåldern Sverige Västergötland
Bronsåldern Sverige Västergötland

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar 1843-1921

Titel: Grafundersökningar i Vestergötland, 2. Hällkista vid Karleby Utbogården i Vartofta härad / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 02. Årg. 06(1877)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1877

Omfång/sidantal: s. 425-433 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Västergötland
Hällkistor Sverige Västergötland
Gravskick arkeologi Sverige forntiden
Stenåldern Sverige Västergötland
Bronsåldern Sverige Västergötland

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar 1843-1921

Titel: Guldarbeten från bronsåldern funna i Sverige / Oscar Montelius

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 11(1916)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1916

Omfång/sidantal: s. 1-62 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar 1843-1921

Titel: La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction de métaux : illustrée et décrite. P. 2, Italie centrale, [1:1], texte / Oscar Montelius

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1910

Omfång/sidantal: s. 551-1024 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montelius, Oscar 1843-1921

Titel: La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction de métaux : illustrée et décrite. P. 2, Italie centrale, [1:1], texte / Oscar Montelius

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1910

Omfång/sidantal: s. 551-1024 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka