Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Den förhistoriska fornforskningen i Sverige under 1882-1884 : kortfattad öfversikt / Oscar Montelius

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 : 06(1885-1887)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1885-1887 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 27-102

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi forskning

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Den förhistoriska fornforskningen i Sverige under åren 1880 och 1881 : kortfattad öfversikt / Oscar Montelius

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 ; 05(1881-1883)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1882-1884 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 1-52 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi forskning

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Den nordiska jernålderns (järnålderns) kronologi : 1 och 2 / Oscar Montelius

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 ; 09(1896)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1896 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 155-274 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige
Järnåldern Norden

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin]

Titel: Dolkar, spjut och pilspetsar av ben och sten särskilt inom det germanska området / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 22:02

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1918-1924

Omfång/sidantal: s. 1-90 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern arkeologi
Vapen
Dolkar
Spjut
Pilspetsar

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Ett bronskärl funnet vid Bjersjöholm i Skåne / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 06. Årg. 18(1889)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1889

Omfång/sidantal: s. 125-140 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Skåne
Bronsåldern Europa

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Ett bronssvärd funnet i hafvet / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; 14(1885)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1885

Omfång/sidantal: s. 76-78 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Ett fynd av frankiska mynt i Sverige / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg. 02(1873)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1873

Omfång/sidantal: s. 169-172

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Karolingiska riket
Frankrike historia medeltiden
Mynt Franrike Medeltiden
Vikingar Frankrike

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Ett fynd från Eskelhems prestgård på Gotland / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 06. Årg. 16(1887)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1887

Omfång/sidantal: s. [145-]-179 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1891-1964

Titel: Ett fynd från vår bronsålders äldsta tid / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 03. Årg. 09(1880)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1880

Omfång/sidantal: s. [129]-158 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Skåne
Bronsåldern Europa

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Ett fynd från vår jernålders första dagar / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; 14(1885)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1885

Omfång/sidantal: s. 78-81 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka