Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Författare: Svala, Catharina 1953-

Titel: Från ladu-gård till djur-stall : ekonomibyggnader under 250 år / Catharina Svala

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Skogs- och lantbruksakad., 1993 (Lund : Institutionen för lantbrukets byggteknik, Sveriges lantbruksuniv. ; ([Alnarp] : [Reprocentralen])

Omfång/sidantal: [8], 119 s. : ill., kartor ; 30 cm

Innehåll:

Serie: Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek, 1102-9048 ; 4
Specialmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT), 0348-0593 ; 200

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lantbruksbyggnader Sverige

ISBN:


Författare: Svala, Catharina 1953-

Titel: Stina Werner och Göholm / Catharina Svala, Anna Sundberg

Ingår i: Blekingeboken, 0348-9639 ; 092(2014)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge hembygdsförbunds förlag, 2014 (Olofström : Mixi Print)

Omfång/sidantal: s. 80-95 : ill.

Innehåll:

Serie: Göholm

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Svalenius, Ivan

Titel: Georg Norman : en biografisk studie / Ivan Svalenius

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Gleerup, 1937 (Lund : Berlingska Boktryckeriet)

Omfång/sidantal: 260 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier
Sverige historia 1500-talet

ISBN:


Författare: Svalenius, Ivan 1906-

Titel: Svalemåla : tradition och historisk verklighet kring en 400-årig släktgård / Ivan Svalenius

Ingår i: Blekingeboken Karlskrona : Blekinge hembygdsförbunds förlag, 0348-9639 ; 062(1984)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge läns hembygdsförbunds förlag, 1984 (Karlskrona : Axel Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 89-104 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gårdar Sverige Blekinge

ISBN:


Författare: Svalfors, Lena 1968-

Titel: Nutida kyrkorum : fyra Linköpingskyrkor från det sena 1900-talet / Lena Svalfors

Ingår i: Östergötland Linköping : Östergötlands länsmuseum, 0349-0440 ; 1996
Kyrka i bruk / [redaktion: Gunnel Mörkfors, Anne Olsson] Linköping : Östergötlands länsmuseum, 1996 Östergötland, 0349-0440 ; 1996

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands länsmuseum, 1996 (Västervik : C O Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 31-42 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Linköping
Kyrkor arkitekturhistoria
Kyrklig konst Linköping 1980-talet 1990-talet

ISBN:


Författare: Svalin Gunnarsson, Elisabeth

Titel: Säkerhetshandbok för kyrkan / Elisabeth Svalin Gunnarsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Verbum, 2006

Omfång/sidantal: 128 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Svallhammar, Stig 1951-

Titel: En spårlös järnvägssatsning? : om introduktionen av ett nytt transportmedel i norra Kalmar län / Stig Svallhammar

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Univ., 1991

Omfång/sidantal: 358 s. : ill., diagr., kartor, tab.

Innehåll:

Serie: Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, 0585-3508 ; B 75

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnvägar Sverige Kalmar län

ISBN:


Författare: Svallhammar, Stig 1951-

Titel: Järnvägsstationer i Tjust med omnejd : ett resonemang krig trafik och trafikomland med exempel från Västerviksbanorna / Stig Svallhammar

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Västervik : [Västerviks gymnasiebibliotek], 2003

Omfång/sidantal: 26 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kunskapskällans skriftserie, 1401-9604 ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Tjust
Järnvägsstationer Sverige Småland

ISBN:


Författare: Svallhammar, Stig 1951-

Titel: Kronan på verket? : Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar i med- och motlut / Stig Svallhammar

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Malmö : Frank Stenvalls förl., 2005 (Malmö : Elanders Berlings)

Omfång/sidantal: 344 s. : ill. (vissa i färg) ; 31 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnvägar historia Sverige Småland

ISBN:


Författare: Svallhammar, Stig 1951-

Titel: Minnenas spår : järnvägspersonal berättar minnen och historier från tiden vid Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar, NVHJ / Stig Svallhammar och Bertil Thylander

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Malmö : Stenvalls förlag, 2005 (Laholm : Laholms tryckeri)

Omfång/sidantal: 240 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnvägar historia Sverige Småland
Järnvägsanställda Sverige Småland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413


Tillbaka