Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Författare: Uggla, Arvid Hjalmar 1883-1964

Titel: Tunguserna : ett glatt smålandskotteri för hundra år sedan / Arvid Hj. Uggla

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Smålands nations kamratförening i Uppsala, 1956 (Uppsala : IdéTryck)

Omfång/sidantal: s. 8-16 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Uggla, Evald E:son

Titel: Per Krafft d. y. och samtida svenskt porträttmåleri / Evald E:son Uggla

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sveriges allmänna konstförening, 1928 (Stockholm : Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: 343 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Sveriges allmänna konstförenings publikation ; 36

Ämnesord och genrebeteckningar:
Porträtt Sverige
Porträttmålare Sverige
Svenskt porträttmåleri

ISBN:


Författare: Uggla, Gustaf 1846-1924

Titel: Handledning vid studiet af krigskonsten, efter fordringarna för officersexamen / Gustaf Uggla

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Författaren, 1878-1880 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: xiii, 160 s. ; 2 vikta pl.bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Krigskonst

ISBN:


Författare: Uggla, Hans

Titel: "Stora Kronans" förlisning 1676 - vem bär det historiska ansvaret? / Hans Uggla

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Kungl. Örlogsmannasällskapet, 1985

Omfång/sidantal: 11 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kronan (regalskepp)
Krigsfartyg Sverige 1600-talet
Fartyg Sverige 1600-talet
Segelfartyg Sverige 1600-talet
Slaget vid Ölands södra udde 1676
1611-1718 (stormaktstiden, Sverige)
Haverier (sjöfart)

ISBN:


Författare: Ugglas, Carl R. af 1884-1946

Titel: "Den italienska professorn" : ett blad ur Göteborgs konsthistoria / Carl R. af Ugglas

Ingår i: Årstryck / Göteborgs museum, 0282-7980 ; 1925

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Göteborgs museum, 1925 (Göteborg : John Antonsons boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 85-100 : ill. ; 27 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Italiensk skulptör

ISBN:


Författare: Ugglas, Carl R. af 1884-1946

Titel: Altaret i Piteå landsförsamlings (Öjeby) kyrka : ett verk av Caspar Schröder / Carl R. af Ugglas

Ingår i: Norrbotten (Luleå), 0546-3467 ; 1935

Förlag, utgivningsår: Luleå : Norbottens läns hembygdsförening, 1935 (Luleå : Luleå boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 24-38 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Altaren historia Sverige Norrbotten 1704
Kyrkor Sverige Piteå

ISBN:


Författare: Ugglas, Carl R. af 1884-1946

Titel: Bidrag till den medeltida guldsmedskonstens historia. 1, Johannes Moniks kalk i Vreta och den Douglas'ska monstransen på Stjärnorp / Carl R. af Ugglas

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & widstrand, 1941 (Stockholm : A. Börtzell)

Omfång/sidantal: 69 s., 4 pl.-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 50:3

Ämnesord och genrebeteckningar:
Guldsmide Medeltiden

ISBN:


Författare: Ugglas, Carl R. af 1884-1946

Titel: Bidrag till den medeltida guldsmedskonstens historia. 2 / Carl R. af Ugglas

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & widstrand, 1948 (Stockholm : A. Börtzell)

Omfång/sidantal: 384 s., 9 pl.bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 64:1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Guldsmide Medeltiden

ISBN:


Författare: Ugglas, Carl R. af 1884-1946

Titel: De tre kronorna i det svenska riksvapnet / Carl R. af Ugglas

Ingår i: Nordisk numismatisk årsskrift, 0078-107X (Stockholm) ; 1940

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie- och antikvitets akademien : Nordisk numismatisk union, 1940 (Stockholm : Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner)

Omfång/sidantal: s. 1-34 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Heraldik
Statsvapen
Tre Kronor (riksvapen)

ISBN:


Författare: Ugglas, Carl R. af 1884-1946

Titel: Det stora bältespännet i Duneskatten jämte en omprövning av den gotländska Tingstädemästarens kronologi, I, II / Carl R. af Ugglas

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 32(1937)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademien, 1937

Omfång/sidantal: s. 257-274, 321-336: ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrklig konst Gotland medeltiden
Kyrkor arkitektur Gotland medeltiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Tillbaka