Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Författare: Vilkuna, Kustaa 1902-1980

Titel: Den heliga Birgitta i finsk allmogetradition / Kustaa Vilkuna

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1964-1965

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1966

Omfång/sidantal: s. 45-60 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kultur

ISBN:


Författare: Vilkuna, Kustaa 1902-1980

Titel: Gränsen mellan Sverige och Finland i etnologisk belysning / Kustaa Vilkuna

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1951

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1951 (Stockholm : Tryckeriaktiebolaget Thule)

Omfång/sidantal: s. 41-68 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi Sverige Norrbotten

ISBN:


Författare: Vilkuna, Kustaa 1902-1980

Titel: Ullbågen / Kustaa Vilkuna

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1934

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1934

Omfång/sidantal: s. 73-78

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hemslöjd Finland
Textilslöjd Finland

ISBN:


Författare: Vilkuna, Kuusta 1902-1980

Titel: När kommo östersjöfinnarna till Baltikum? / Kuusta Vilkuna

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1948-1949

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1949

Omfång/sidantal: s. 15-43

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Finland
Baltikum

ISBN:


Författare: Vilkuna, Kuusta 1902-1980

Titel: Zur ältesten Geschichte der Woche / Kuusta Vilkuna

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1957-1958

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1958

Omfång/sidantal: s. 197-215 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kalendrar

ISBN:


Författare: Vilkuna, K[ustaa ] 1902-1980

Titel: Ett bidrag till diskussionen om ett sädesskärstyps invandring till Sverige / K[ustaa] Vilkuna

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1935

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1935

Omfång/sidantal: s. 117-124

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lantbruksredskap

ISBN:


Författare: Villgrund, Henry

Titel: Blekingskt bygdemåleri och dess mästare / [text- och bildmaterialet... är insamlat av Henry Villgrund samt bearb. kompletterat och arrangerat av Ester Ehrenberg-Agrell.]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Gleerup, 1951 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: 263 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svensk målarkonst

ISBN:


Författare: Villgrund, Henry

Titel: Mattis Hörbergs teckningar ur den blekingska verkligheten / Henry Villgrund

Ingår i: Blekingeboken, 0348-9639 ; 015(1937)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge musei- och hembygdsförbund, 1937 (Karlskrona : K. L. Svensson)

Omfång/sidantal: s. [207]-232 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Villgrund, Henry

Titel: Väggmåleri i Blekinge / Henry Villgrund

Ingår i: Blekingeboken, 0348-9639 ; 013(1935)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge musei- och hembygdsförbund, 1935 (Karlskrona : K. L. Svensson)

Omfång/sidantal: s. 135-166 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Väggmåleri Sverige Blekinge

ISBN:


Författare: Villius, Hans 1923-

Titel: Rektor under ett kvartssekel : en historia i svart och vitt / Hans Villius

Ingår i: Nyckelen : tidskrift för Högskolan i Kalmar, 1103-2448 ; 1995:1

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Högskolan i Kalmar, 1995

Omfång/sidantal: s. 164-170 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Historia 1945-

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Tillbaka