Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Författare: Zerpe, Leif 1949-2007

Titel: Aktuellt : en arkeologisk och en byggnadsarkeologisk undersökning i kv. S:ta Katarina 6, Visby Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 56(1984)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1984 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 219-222 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland Stenåldern
Arkeologi Gotland Visby
Bebyggelsearkeologi Sverige Gotland
Medeltidsarkeologi Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif 1949-

Titel: Aktuellt : En efterundersökning av två husgrunder från folkvandringstiden / Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 57(1985)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1985 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 217-218 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Lärbro
Husgrunder arkeologiska lämningar Sverige Gotland
Sverige Gotland Lärbro
Folkvandringstiden

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif 1949-

Titel: Aktuellt : En skeppssättning och en stensättning på Stora Vikers i Lärbro / Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 70(1998)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1998 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 225-227 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Lärbro
Gravar Sverige Gotland
Skeppssättningar Sverige Gotland
Stensättningar Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif 1949-2007

Titel: Aktuellt : en undersökning av ett medeltida yttre försvarsvärn utanför Österport / Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 56(1984)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1984 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 223-224 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland Stenåldern
Arkeologi Gotland Visby
Bebyggelsearkeologi Sverige Gotland
Medeltidsarkeologi Sverige Gotland
Försvarsväsen Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif

Titel: Aktuellt : En undersökning av ett par stenvastar längs nya väg 146 mellan Kräklingbo och Anga / Leif Zeripe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 55(1983)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1983 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 110-111 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Kräklingbo
Kokgropar
Keramik

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif 1949-2007

Titel: Aktuellt : en undersökning av två stenåldersgravar och ett medeltida kammakeri i kv Nunnan 1, Visby / Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 56(1984)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1984 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 218-219 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland Stenåldern
Arkeologi Gotland Visby
Kammar

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif 1949-

Titel: Aktuellt : En vikingatida silverskatt i ett boplatslager från järnåldern / Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 70(1998)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1998 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 228-231 ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Sverige Gotland Järnåldern
Boplatser Sverige Gotland
Silverskatter Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif 1949-

Titel: Aktuellt : En vikingatida silverskatt i ett boplatslager från järnåldern / Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 70(1998)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1998 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 228-231 ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Fornlämningar Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Hemse Ocksarve
Silverskatter Sverige Gotland
Skattfynd Sverige Gotland Vikingatiden
Myntfynd Sverige Gotland
Bosättningar Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif 1949-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Förhistoriska lämningar inom stadsäga 449 vid Annelund / Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 65(1993)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1993

Omfång/sidantal: s. 214 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Visby
Gravar historia Sverige Gotland forntiden

ISBN:


Författare: Zerpe, Leif 1949-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Hajdeby 1:38 i Kräklingbo sn - brandgravar i vägen för en brandgata / Leif Zerpe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 65(1993)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1993

Omfång/sidantal: s. 214-215

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Fornlämningar Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Kräklingbo Hajdeby
Gravfält Sverige Gotland Järnåldern
Stensättningar
Fibulor

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Tillbaka