Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Albrecht, Rud[olf]

Titel: Die Töpferkunst in Kreussen / Rud. Albrecht

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Rothenburg ob der Tauber : Druck und Verlag der Graph. Kunstanstalt Rud. Albrecht, 1927

Omfång/sidantal: 31 s., 20 Tafeln : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Keramik

ISBN:


Författare: Albrectsen, Erling

Titel: Fynske jernaldergrave. Bd 2 : Aeldre romersk jernalder / Erling Albrectsen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: København : Munksgaard, 1956

Omfång/sidantal: 281 s., 41 pl-s. : ill. (fotostatskopior)

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Danmark Järnåldern

ISBN:


Författare: Albrectsen, Erling

Titel: Fynske jernaldergrave. Bd 1 : Førromersk jernalder / Erling Albrectsen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: København : Munksgaard, 1954

Omfång/sidantal: 130 s. : ill. (Fotostatskopior)

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Danmark
Gravar Danmark Järnåldern
Gravskick arkeologi Danmark forntiden

ISBN:


Författare: Alcenius, Otto 1838-1913

Titel: Fyra anglosachsisk-tyska myntfynd i Finland (1894-1897) / Otto Alcenius

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 21:2

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1901 (Helsinki : Osakeyhtiö F. Tilgmannin Kirja- Ja Kivipaino)

Omfång/sidantal: 54 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Mynt historia
Anglosaxare historia

ISBN:


Författare: Aldén, Gustaf Alfred 1852-1927

Titel: General Pechlin som sockenherre : en tidsbild från sjuttonhundratalet / Gustaf Alfred Aldén

Ingår i: Södra Vi-Krönikan Nr 4 / Hembygdstidning utgiven av Södra Vi Hembygdsförening

Förlag, utgivningsår: Södra Vi : Södra Vi hembygdsförening, 1968 (Vimmerby : Vimmerbys Tidnings Tr.)

Omfång/sidantal: s. 33-45, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Aldén, Gustaf Alfred. 1852-1927

Titel: Hemma och i Uppsala : gymnasist-, student- och folkhögskoleminnen / Gustav A. Aldén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hökerberg, 1927 (Stockholm : Svenska Tryckeriaktiebolaget)

Omfång/sidantal: 286 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier

ISBN:


Författare: Aldén, Gustav A.

Titel: Kommunalhandbok för landsbygden / Gustav A. Aldén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Lars Hökerbergs bokförlag, 1923 (Stockholm : Victor Pettersons bokindustriaktiebolag)

Omfång/sidantal: 166, 227, 66 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kommunal självstyrelse 1900 Sverige

ISBN:


Författare: Aldén, Gustav A.

Titel: Stora Målen och Sunnanvik : G. O. Hyltén-Cavallius' hem / Gustav A. Aldén

Ingår i: Årsbok / Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård ; 1923

Förlag, utgivningsår: Växjö : Kronobergs läns musei- och hembygsförbund, 1922 (Växjö : Nya Växjöbladet)

Omfång/sidantal: s. 5-21 : ill. ; 20,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gårdar Sverige Småland
Bostäder Sverige Småland
Sverige Småland Stora Målen
Sverige Småland Sunnavik

ISBN:


Författare: Aldén, Gustav A.

Titel: Sveriges Kommunallagar av den 21 mars 1862 : med däri senast år 1918 gjorda ändringar jämte stadga för proportionellts valsätt inom kommuner, lagar om kommunala pensionstillskott och statsunderstöd åt kommunerna, om kommunala nykterhetsnämnder mm : med in ledande översikt samt register utgivna av / Gustav A. Aldén

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Lars Hökerbergs förlag, 1919 (Stockholm : Victor Pettersons bokindustriaktiebolag)

Omfång/sidantal: 165 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kommunal självstyrelse 1900 Sverige

ISBN:


Författare: Aldenius, Harry

Titel: Roteaftnarna i Ukna / Harry Aldenius

Ingår i: Meddelanden / Tjustbygdens kulturhistoriska förening ; 002(1944)

Förlag, utgivningsår: Västervik : Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 1944 (Västervik : Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 49-54

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka