Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


Författare: Anderbjörk, Jan Erik 1910-1991

Titel: Sigtunagrävningar 1935 / Jan Erik Anderbjörk

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 45:03 / utgiven av Upplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Upplands Fornminnesförenings Förlag, 1935-1937 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 285-306 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Uppland

ISBN:


Författare: Anderbjörk, Jan Erik 1910-1991

Titel: Sigtunagrävningar sommaren 1935 / Jan Erik Anderbjörk

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Upplands fornminnesförening, 1937 (Uppsala : Almqvist & Wiksell boktr.)

Omfång/sidantal: s. 285-308

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Husgrunder Sigtuna

ISBN:


Författare: Anderbjörk, Jan Erik 1910-1991

Titel: Sjösås gamla kyrka / Jan Erik Anderbjörk

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: [Braås] : Sjösås pastorats hembygds- och fornminnesförening, 1959

Omfång/sidantal: 20 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland

ISBN:


Författare: Anderbjörk, Jan Erik 1910-1991

Titel: Småländsk glashantering / Jan Erik Anderbjörk

Ingår i: Småland / Harald Schiller

Förlag, utgivningsår: Stockholm : AB Svensk litteratur, 1953 (Malmö : Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 245-253, : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Glasbruk Sverige Småland

ISBN:


Författare: Anderbjörk, Jan Erik 1910-1991

Titel: Småländska glasbruk / Jan Erik Anderbjörk

Ingår i: Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. 1, Kronobergs län Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. 2, Kalmar län

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Förlagsaktiebolaget Nordisk Kultur, 1947 (Göteborg : Bergendahls boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 36-39 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Glasbruk Sverige Småland

ISBN:


Författare: Anderbjörk, Jan Erik

Titel: Småländskt glas och glasindustri / Jan Erik Anderbjörk

Ingår i: En bok om Småland / redigerad av professor Sixten Block

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Smålands gille i Stockholm, 1943 (Stockholm : Nordisk Rotogravyr)

Omfång/sidantal: s. 163-179,: ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Glasindustri Sverige Småland
Glasbruk Sverige Småland

ISBN:


Författare: Anderbjörk, Jan Erik 1910-1991

Titel: Sveriges äldsta landsortsmuseum : en historik över Smålands museum under 1800-talet / Jan Erik Anderbjörk

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Växjö : Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund, 1953 (Växjö, Växjöbladets Boktryckeri A.-B : )

Omfång/sidantal: 35-62 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Sverige Växjö

ISBN:


Författare: Anderbjörk, Jan Erik 1910-1991

Titel: Växjö konstkammare / Jan-Erik Anderbjörk

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1953 (Stockholm : Esselte Aktiebolag)

Omfång/sidantal: 40 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Nordiska museets handlingar, 0346-8585 ; 044

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Anderbjörk, Jan-Erik 1910-1991

Titel: Studier tillägnade Gunnar Ekholm : 13/3 1934 / Jan-Erik Anderbjörk

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1934

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1934

Omfång/sidantal: s. 151-154

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Anderek, Eric H. 1903-

Titel: Älmhults historia : utg. med anledning av köpingens 50-årsjubileum / [Eric H Anderek, Karl Kronberg]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Växjö : Smålandsposten, 1950

Omfång/sidantal: 203, [2] s., 3 kartbl. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


Tillbaka