Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187


Författare: Andersson, Helge

Titel: Aktiebolaget Västerviks elektricitetsverk 1897-1930 : Västerviks kraftaktiebolag 1930-1947 / Helge Andersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Västervik : C. O. Ekblad, 1947

Omfång/sidantal: 113,(6)s. , : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Elektrisk kraftproduktion historia Sverige Västervik 1800-talet 1900-talet

ISBN:


Författare: Andersson, Henrik O. 1939-2005

Titel: Bankbyggande i Sverige / Henrik O. Andersson, Fredric Bedoire

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : LiberFörlag, 1981 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: 509 s. (509, [1] s.) : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Banker Sverige

ISBN:


Författare: Andersson, Henrik O. 1939-2005

Titel: Industriminnen : en utställning om industrihistoria och industriminnesvård / utförd av Sveriges arkitekturmuseum i samarb. med riksutställningar och riksantikvarieämbetet ; [katalogen utarb. av Henrik O. Andersson]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1978

Omfång/sidantal: 43 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byggnadsvård

ISBN:


Författare: Andersson, Henrik O. 1939-2005

Titel: Stockholms byggnader : en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm / Henrik O. Andersson och Fredric Bedoire

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Prisma, 1973 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: 348 s. [2] kartbl. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stockholm Byggnader

ISBN:


Författare: Andersson, Henrik O. 1939-2005

Titel: Stockholms byggnader : en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm / Henrik O. Andersson, Fredric Bedoire

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Prisma, 1988 (Arlöv : Berling)

Omfång/sidantal: 412 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stockholm Byggnader

ISBN:


Författare: Andersson, Hill-Britt

Titel: Fyrans skolresa till Skåne höstterminen 1942 / Hill-Britt Andersson

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 39(1942)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1942 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 109-114 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Reseskildringar

ISBN:


Författare: Andersson, Hill-Britt

Titel: Glimtar från det enskilda arbetet : Teckning / Hill-Britt Andersson

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 39(1942)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1942 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 63-64

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Teckningsundervisning

ISBN:


Författare: Andersson, Hill-Britt

Titel: Sancta Birgitta : föredrag på Luciafesten år 1941 / Hill-Britt Andersson

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 39(1942)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1942 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 11-16 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier

ISBN:


Författare: Andersson, Hjalmar

Titel: Betaniaförsamlingens verksamhet inom Rydaholms socken / Hjalmar Andersson

Ingår i: Rydaholms hembygds- och fornminnesförenings minnesskrift till tioårsjubileet 1942.

Förlag, utgivningsår: Horda : Fören., 1942 (Växjö : Smålandspostens Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 67-71 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Väckelserörelser Sverige

ISBN:


Författare: Andersson, Inga

Titel: Brev från fronten / Inga Andersson

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 39(1942)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1942 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 80-81

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skolor Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187


Tillbaka