Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Boplatslämningar från stenåldern : Knapegården 1:1, Ryssby sn, Kalmar kn, Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1994

Omfång/sidantal: 21 s.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, [1400-352X] ; 1994:15

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bosättningar Sverige Småland Stenåldern
Stenåldern Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: En mellanneolitisk boplats vid Halltorp : fornlämning 146, Räpplinge socken, Borgholms kommun, Öland : arkeologisk förundersökning, 2001 / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2002

Omfång/sidantal: 17 s. : kartor

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2002

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Öland
Boplatser Sverige Öland
Mellanneolitisk tid Sverige Öland
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: En stenåldersbosättning vid sjön Flaten : fornlämning 126, Gårdveda socken, Småland : arkeologisk undersökning 1999 / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2001

Omfång/sidantal: 39 s. : kartor., tab.

Innehåll:

Serie: Arkeologiska rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 1999:01

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bosättningar Sverige Småland
Fornlämningar Sverige Småland
Stenåldern Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: En strandnära aktivitetsyta från stenåldern, Grönkulla, Gårdveda socken, Hultsfreds kommun, Småland : arkeologisk undersökning 1999 / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2001

Omfång/sidantal: 17 s. : karta

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 1999:03

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Småland
Stenåldern Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: En svallad stenåldersboplats : arkeologisk förundersökning 2009 : RAÄ 135:1, Smedby 1:3, Dörby socken, Kalmar kommun, Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 17 s. : kartor

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:37

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland
Boplatser stenåldern Sverige Småland
Bosättningar Sverige Småland Stenåldern
Stenåldern Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Ett grepptungesvärd från bronsålderns period IV : arkeologisk undersökning 2009 : Oskarshamns kommun, Oskarshamns stad, Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 29 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:38

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland
Svärd

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Fornborg vid en planerad våtmark : arkeologisk förundersökning 2009 : Grisbäck 3:11, Söderåkra socken, Torsås kommun, Kalmar län Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 17 s. : kartor

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:33

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornborgar Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Fornlämningar vid Ekerums golfbana : arkeologisk förundersökning 2014-20 : Ekerums golfbana, Rälla 1:17, Högsrums socken, Borgholms kommun, Kalmar län / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, Museiarkeologi sydost, 2016

Omfång/sidantal: 29 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2016:04

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Sverige fornlämningar Öland
Bronsåldern Sverige Öland
Kokgropar Sverige Öland
Eldstäder Sverige Öland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Fornlämningar vid Ekerums golfbana : arkeologisk förundersökning 2014-2015 : Ekerums Golfbana, Rälla 1:17, Högsrums socken, Borgholms kommun, Kalmar län / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2016

Omfång/sidantal: 29 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2016:04

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Fornlämningar Sverige Öland
Bronsåldern Sverige Öland
Kokgropar Sverige Öland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Grav- och kokgrop från Köpingsvik : rapport från arkeologisk för- och slutundersökning 2008 : Tings Ene 1:14, Köping sn, Borgholms kn, Öland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 23 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:12

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravar Sverige Öland forntiden
Gravskick arkeologi Öland forntiden
Kokgropar Sverige Öland forntiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka