Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Gravar och boplatslämningar i Köpingsvik : arkeologisk förundersökning 2017 : Tings Ene 1:15 & 1:16, Köping socken, Öland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2017

Omfång/sidantal: 25 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2017:20

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Gravar Sverige Öland
Boplatser Sverige Öland
Stenåldern Sverige Öland
Mesolitisk tid
Neolitisk tid

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Halltorps kyrka, Halltorps socken, Kalmar kommun, Småland : arkeologisk förundersökning och undersökning, murverksdokumentation samt antikvarisk kontroll / Kenneth Alexandersson, Alice Öberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2003

Omfång/sidantal: 20 s. : ill., 1 vik blad

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Halltorps kyrka, Halltorps socken, Kalmar kommun, Småland : arkeologisk förundersökning och undersökning, murverksdokumentation samt antikvarisk kontroll 2002 / Kenneth Alexandersson, Alice Öberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2004

Omfång/sidantal: 21 s. : ill. 1 vik bl.

Innehåll:

Serie: Rapport / Kalmar läns museums rapport, 1400-352X ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Murar
Kyrkor Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Halltorps kyrka, Halltorps socken, Kalmar kommun, Småland : arkeologisk förundersökning och undersökning, murverksdokumentation samt antikvarisk kontroll 2002 / Kenneth Alexandersson, Alice Öberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2004

Omfång/sidantal: 21 s. : ill. 1 vik bl.

Innehåll:

Serie: Rapport / Kalmar läns museum ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Halltorp
Kyrkor Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: I skuggan av landborgen : arkeologisk utredning 2009 : Mysinge 1:9, Resmo socken, Mörbylånga kommun, Öland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2009

Omfång/sidantal: 17 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2009:42

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1962-

Titel: Jägarkust / Kenneth Alexandersson

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 084(2000)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar museum, 2000

Omfång/sidantal: s. 40-45 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland Möre stenåldern
Stenåldern Sverige Småland Kalmar län
Redskap arkeologiska lämningar

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Kokgrop och stolphål vid Djurängen : arkeologisk förundersökning inför detaljplaneförändring : Djurängen 2:4, Kalmar socken, Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, 2016

Omfång/sidantal: 20 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2016:13

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Småland Kalmar
Boplatser Sverige Småland Kalmar
Bosättningar Sverige Småland Kalmar
Kokgropar Sverige Kalmar
Järnåldern Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Ljungby södra : sten- och järnåldersboplatser, Ljungby socken, Småland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2000

Omfång/sidantal: 49 s. : kartor

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum. E 22-projektet, 1400-352X ; 2000:05

Ämnesord och genrebeteckningar:
Boplatser stenåldern Sverige Småland
Boplatser järnåldern Sverige Småland
Bosättningar Sverige Småland Stenåldern
Bosättningar Sverige Småland Järnåldern
Stenåldern Sverige Småland
Järnåldern Sverige Småland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Mesolitikum vid Skedemosse : Arkeologisk undersökning 2015 : Gåtebo 4:2 och Bo 1:9, Bredsättra socken, Borgholms kommun, Öland / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2016

Omfång/sidantal: 34 s. : ill., bilagor

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Museiarkeologi Sydost - en del av Kalmar läns museum, 1400-352X ; 2016:07

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Öland
Stenåldern Sverige Öland
Mesolitisk tid Öland

ISBN:


Författare: Alexandersson, Kenneth 1964-

Titel: Nöbble : fornlämningar längs en brukningsväg, Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland : arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning / Kenneth Alexandersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2004

Omfång/sidantal: 13 s. : karta

Innehåll:

Serie: Arkeologisk rapport / Kalmar läns museum, 1400-352X ; 1999:06

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka