Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Ett sörmländskt gravfynd från den begynnande vikingatiden / Holger Arbman

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 24(1929)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1929

Omfång/sidantal: s. 340-347 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Sörmland
Vikingatiden Sverige Sörmland
Gravskick Sverige Sörmland
Gravar Sverige Järnåldern
Gravar Sverige Vikingatiden
Gravfält Sverige Sörmland

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Hedningshällan / Holger Arbman

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 45

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1945 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 44-56 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Boplatser Sverige Hälsingland
Keramik
Snörkeramisk kultur Sverige Hälsingland

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904- 1968

Titel: Historiska museet i Lund : forskningen och allmänheten / Holger Arbman

Ingår i: Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1959

Förlag, utgivningsår: Lund : Skånes hembygdsförbund, 1959 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 7-11 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Arbman, Holger

Titel: Järvefyndet : ett bidrag till kuströsenas datering / Holger Arbman

Ingår i: Norrbotten (Luleå), 0546-3467 ; 1932/1933

Förlag, utgivningsår: Luleå : Norrbottens läns hembygdsförening, (tryckt) 1933 (Stockholm : Victor Petterson)

Omfång/sidantal: s. 111-120 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Norrbotten
Bronsåldern Sverige Norrbotten
Gravrösen Sverige Norrbotten bronsåldern
Sverige Norrbotten Järve

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Käringsjön : studier i halländsk järnålder / Holger Arbman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1945

Omfång/sidantal: 179, [1] s., [i], v pl.-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 59:1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Kultplats Järnåldern
Sverige Halland Käringsjön

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Lundaarkeologer i Blekinge / Holger Arbman

Ingår i: Blekingeboken, 0348-9639 ; 042(1964)

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Blekinge musei- och hembygdsförenings förlag, 1964 (Karlskrona : Axel Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 7-12 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Blekinge

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Människoframställning i vår forntida konst / Holger Arbman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1936

Omfång/sidantal: 8 s., [8] pl-s.

Innehåll:

Serie: Ur Statens historiska museums samlingar ; 4

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Mossfynd / Holger Arbman, Greta Arwidsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1940

Omfång/sidantal: 24 s., 8 pl-bl. : ill.

Innehåll:

Serie: Riksantikvarieämbetets handledningar ; 2

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Några guldsmedsmatriser från vikingatid och äldre medeltid / Holger Arbman

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 28(1933)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1933

Omfång/sidantal: s. 341-346 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden Sverige Gotland
Guldsmeder Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Arbman, Holger 1904-1968

Titel: Östgötska storbondegravar från 700-talet e. Kr. / Holger Arbman

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1939-1941

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1941 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 57-77 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Arkeologi Östergötland Vendeltiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka