Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Författare: Arnell, Kjell-Håkan 1948-

Titel: Arkeologiska undersökningar i Gamla staden i Kalmar / Kjell-Håkan Arnell

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 060(1975)
Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 60(1975)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1975

Omfång/sidantal: s. 31-53 ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Arnell, Kjell-Håkan 1948-

Titel: Arkeologiska undersökningar i gamla staden i Kalmar / Kjell-Håkan Arnell och Karna Jönsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1975

Omfång/sidantal: s. 31-53 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Fornlämningar Sverige Kalmar
Arkeologi Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Arnell, Kjell-Håkan

Titel: Bo på Öland : på stenåldern / Kjell-Håkan Arnell

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1974

Omfång/sidantal: s. 62-72 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Öland Stenåldern
Stenåldern Sverige Öland
Boplatser stenåldern Sverige Öland
Boplatser Sverige Öland Stenåldern

ISBN:


Författare: Arnell, Kjell-Håkan 1948-

Titel: Byggnadsvård i Kalmar län : utvärdering och förslag till st rategi / [författare: Kjell-Håkan Arnell]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Länsstyrelsen, 1997

Omfång/sidantal: 18 bl.

Innehåll:

Serie: Länsstyrelsen i Kalmar län informerar, 0348-8748 ; 1997:19

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byggnadsvård Kalmar län Småland

ISBN:


Författare: Arnell, Kjell-Håkan 1948-

Titel: Fornlämningar och fornlämningsvård i Tjust / Kjell-Håkan Arnell

Ingår i: Årsbok / utgiven av Tjustbygdens kulturhistoriska förening 0349-764X ; 034(1977)

Förlag, utgivningsår: Västervik : Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 1977 (Västervik : Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 27-44, : ill., kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar Småland

ISBN:


Författare: Arnell, Kjell-Håkan 1948-

Titel: Ishults gästgivaregård, Tuna socken / Kjell-Håkan Arnell

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 062(1977)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1977

Omfång/sidantal: s. 111-112

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gästgiverier Sverige Kalmar län

ISBN:


Författare: Arnell, Kjell-Håkan 1948-

Titel: Länsstyrelsen och tillsynen / Kjell-Håkan Arnell

Ingår i: Kyrkorummet - kulturarv och gudstjänst : en samtalsbok om ett förändringsskede / Peter Bexell och Gunnar Weman (red)

Förlag, utgivningsår: Växjö : Artos & Norma, 2008

Omfång/sidantal: s. 199-208

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturarv Sverige

ISBN:


Författare: Arnell, Kjell-Håkan 1948-

Titel: Med lie och yxa i kulturvårdens tjänst : historia och råd kring röjning och vård av fornlämningsområden i Kalmar län / Kjell-Håkan Arnell

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 061(1976)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1976

Omfång/sidantal: s. 28-56 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornminnesvård Sverige Kalmar län

ISBN:


Författare: Arnell, Kjell-Håkan 1948-

Titel: Till Kronans och landets nytta / Kjell-Håkan Arnell

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 094(2010/2011)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Länsstyrelsen Kalmar län, 2011

Omfång/sidantal: s. 236-247 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnbruk historia Sverige Småland 1700-talet
Industri Sverige Småland

ISBN:


Författare: Arnemo, Rolf 1933-

Titel: Hornsjön - Ölands enda sjö / Rolf Arnemo, Hans Berggren

Ingår i: Högby socken på Öland. 1

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Högby hembygdsfören., 1996 (Borgholm : Ölandstryckarna)

Omfång/sidantal: s. 241-258 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sjöar Sverige Öland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Tillbaka