Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Författare: Damell, David 1940-

Titel: Forntid i dagen vid nya E 3 / David Damell

Ingår i: Skrifter utgivna av Eskilstuna Museistyrelse; 1967

Förlag, utgivningsår: Eskilstuna : Eskilstuna Museistyrelse, 1967 (Eskilstuna : Tr. Gappe & Sporre)

Omfång/sidantal: s. 3-11 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Eskilstuna

ISBN:


Författare: Damell, David 1940-

Titel: Fullerö backar / David Damell

Ingår i: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 0566-3059 ; 1983

Förlag, utgivningsår: Uppland : Upplands fornminnesförenings förlag, 1983 (Motala : Borgströms Tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 7-15 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Uppland

ISBN:


Författare: Damell, David 1940-

Titel: Funderingar kring en fornborg / David Damell

Ingår i: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 0566-3059 ; 1974

Förlag, utgivningsår: Uppland : Upplands fornminnesförenings förlag, 1974 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 7-16 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornborgar Sverige Uppland
Arkeologi Uppland

ISBN:


Författare: Damell, David 1940-

Titel: Grav och hydda? : rapport om stenåldersgrav i V Ny / David Damell

Ingår i: Östergötland Linköping : Östergötlands länsmuseum, 0349-0440 ; 1973

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1973 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 3-9 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Stenåldern Sverige Östergötland
Stridsyxekulturen Sverige Östergötland
Neolitisk tid Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Damell, David 1940-

Titel: Hågadalen / David Damell

Ingår i: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 0566-3059 ; 1979

Förlag, utgivningsår: Uppland : Upplands fornminnesförenings förlag, 1979 (Motala : Borgströms Tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s 7-18: ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arekologi Uppsala

ISBN:


Författare: Damell, David 1940-

Titel: Hyndevadsprojektet : en introduktion / David Damell

Ingår i: Skrifter utgivna av Eskilstuna Museistyrelse, 0280-400 X; 1983-1985

Förlag, utgivningsår: Eskilstuna : Eskilstuna Museistyrelse, 1985 (Uddevalla : Bohuslänningen)

Omfång/sidantal: s. 4-6: ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Södermanland

ISBN:


Författare: Damell, David 1940-

Titel: Medeltida klosterliv på Fogdön / David Damell

Ingår i: Sörmlandsbygden : Södermanlands hembygdsförbunds årsbok, 0349-0297 ; 2013

Förlag, utgivningsår: Nyköping : Södermanlands hembygdförbund, 2013

Omfång/sidantal: s. 23-36 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vårfruberga kloster
Medeltiden
Klosterliv historia
Sverige Södermanland Fogdö

ISBN:


Författare: Damell, David

Titel: Ölandskontoret nu och i framtiden / David Damell

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar läns fornminnes- och hembygdsförb. : Kalmar , 1978

Omfång/sidantal: s. 23-24 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Damell, David

Titel: Ölandskontoret nu och i framtiden / David Damell

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnes- och hembygdsförbund, 1978

Omfång/sidantal: s. 23-24 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Borgholm
Arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Damell, David

Titel: Presskommuniké från uppdragsverksamheten, november 1972 / David Damell

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, [1972]

Omfång/sidantal: 7 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Tillbaka