Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Författare: Dixelius, Olof

Titel: Kvinsgröta malm - minnesbilder från 50-tal till 90-tal / Olof Dixelius

Ingår i: Gräsgård : mellan hav och hed / redaktör: C.G. Holdar

Förlag, utgivningsår: Degerhamn : Gräsgårds hembygdsfören., [1994] ([Borgholm] : [Ölandstryckarna])

Omfång/sidantal: s. 165-174 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Kvinsgröta

ISBN:


Författare: Djurberg, Vilhelm 1865-1933

Titel: Några handlingar och uppgifter om en besiktning av Kar XII:s lik år 1799 / Vilhelm Djurberg

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1916

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1917 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. [274]-282 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Djurberg, Vilhelm 1865-1933

Titel: Om regementsfältskären Melchior Neumann och Karl XII:s blessyrer / Vilh. Djurberg

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1912

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1913 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. 53-140 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Stora nordiska kriget 1700-1721
Fältskärer Sverige 1700-talet

ISBN:


Författare: Djurberg, Vilhelm 1865-1933

Titel: Om regementsfältskären Melchior Neumann och Karl XII:s blessyrer / Vilh. Djurberg

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1913

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1914 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. [59]-145 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Stora nordiska kriget 1700-1721
Kalabaliken i Bender 1713

ISBN:


Författare: Djurklou, Gabriel 1829-1904

Titel: Antikvarisk resa i Östbo, Västbo och Mo härader sommaren 1870 (fortsättning från årg. 10) / Gabriel Djurklou

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund ; 11(1938)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening : Jönköpings läns hembygdsförbund, 1938 (Jönköping : Lundgrenska boktryckeriet Gustaf Lundin)

Omfång/sidantal: s. [5]-37 ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Reseskildringar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Djurklou, Nils Gabriel 1829-1904

Titel: "Den onde" i folktron / G. Djurklou

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift 0283-2496 ; 08(1891-1893)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1891-1893 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 196-202

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Djävulen
Djävulen i folktron

ISBN:


Författare: Djurklou, Nils Gabriel 1829-1904

Titel: Antikvarisk resa i Östbo, Västbo och Mo härader sommaren 1870 (fortsättning från årg. 8) / G. Djurklou

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening ; 10(1932)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening, 1932 (Jönköping : Lundgrenska boktryckeriet Gustaf Lundin)

Omfång/sidantal: s. 23-61 : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Reseskildringar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Djurklou, Nils Gabriel 1829-1904

Titel: Antikvarisk resa i Östbo, Västbo och Mo härader sommaren 1870 / G. Djurklou

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening ; 08(1926)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening, 1926 (Jönköping : Richards aktiebolags boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 46-93 ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Reseskildringar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Djurklou, Nils Gabriel 1829-1904

Titel: Hvem var "Staffan stalledräng?" : ett bidrag till lösningen av denna fråga / G. Djurklou

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 ; 11(1902)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1902 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 335-354 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkvisor Sverige
Julsånger Sverige

ISBN:


Författare: Djurklou, Nils Gabriel 1829-1904

Titel: Om Göran Månssons till Bolmnäs jordebrok : några bidrag till Stjerneättens historia / G. Djurklou

Ingår i: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 28:1 = N.F. 8:1

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets- historie och antikvitetsakademien, 1885 (Stockholm : Kungl. Boktryckeriet)

Omfång/sidantal: 60 s. : tab.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Jordeböcker rättshistoria Sverige 1600-talet

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Tillbaka