Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Författare: Delaporte, Yves

Titel: Funktionsförändringar i den samiska klädedräkten / Yves Delaporte

Ingår i: Rig 0035-5267 ; 1979:04

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1979

Omfång/sidantal: s. [121]-129 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Samiska kläder

ISBN:


Författare: Delbrück, Hans

Titel: Der Eintritt Russlands in den westeuropäischen Kulturkreis und der Nordische Krieg / Hans Delbrück ; mit einer Vorrede von Otto Haintz

Ingår i: Karolinska förbundets årsbok, 0348-9833 ; 1927

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Karolinska förbundet, 1928 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: s. [1]-27 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stora nordiska kriget 1700-1721
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
1611-1718 (stormaktstiden, Sverige)

ISBN:


Författare: Delden, Michael 1951-

Titel: Drothems kyrka : en resumé av undersökningen 1979-1980 / Michael Delden

Ingår i: Östergötland Linköping : Östergötlands länsmuseum, 0349-0440 ; 1981

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1982 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: 63-71 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Östergötland
Arkeologi Sverige Söderköping

ISBN:


Författare: Delden, Michael

Titel: Kvadratiska stensättningar i Östergötland under järnåldern / Michael Delden

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Universitetet, Institutionen för arkeologi, 1976

Omfång/sidantal: 45 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige
Järnåldern Sverige Östergötland
Gravskick arkeologi Sverige Östergötland forntiden

ISBN:


Författare: Delden, Mikael

Titel: Renoveringen av Vasahuset : ett exempel på antikvarisk byggnadsdokumentation / Mikael Delden

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 075(1990)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1990

Omfång/sidantal: s. 38-42 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byggnadsrestaurering Sverige Borgholm
Byggnadsvård Sverige Öland
Sverige Öland Borgholm

ISBN:


Författare: Delitzsch, Friedrich 1850-1922

Titel: Handel und Wandel in Altbabylonien / Friedrich Delitzsch

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1910

Omfång/sidantal: 60 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Babylonien

ISBN:


Författare: Delmar, Marianne

Titel: Hossmo - förr och nu i mitt liv / Marianne Delmar

Ingår i: Krönika / Hossmo sockens hembygdsförening, 1103-7229 ; 08(2013)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Hossmo sockens hembygdsförening, 2013

Omfång/sidantal: s. 99-100

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Hossmo

ISBN:


Författare: Dembińska, Maria

Titel: Food products comsumption and dishes in the light of Polish historical sources from the 10th to the 18th century / Maria Dembińska

Ingår i: Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 26

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1975

Omfång/sidantal: s. 54-63

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Matvanor Forskning

ISBN:


Författare: Dencker, Nils

Titel: "Till Österland vill jag fara" / Nils Dencker

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 24(1937): h.1

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1937 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 58-71

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkvisor

ISBN:


Författare: Dencker, Nils

Titel: Den finländska djävulspolskan i Sverige / Nils Dencker

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 07(1928)

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1928

Omfång/sidantal: s. 100-103

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Djävulspolskor

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Tillbaka