Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202


Författare: Esbjörnson, Estrid 1944-

Titel: Kyrkor i Örebro län : en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader / Estrid Esbjörnsson ; [övriga författare: Dag W. Edholm, Sune Garmo] ; Örebro läns museum ... ; [huvudfotograf: Estrid Esbjörnson ; övriga fotografer: Göran Andstedt ...]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Örebro : Örebro läns museum, 2000 (Örebro : Ljungföretagen)

Omfång/sidantal: 208 s. : färgill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Närke

ISBN:


Författare: Esbjörnson, Estrid 1944-

Titel: Sex år i kyrkorna : en översikt över åtgärder inom Svenska kyrkan under perioden 1994-1999, med exempel på invändiga förändringar i tio kyrkor :
rapport från kulturmiljöövervakning / Estrid Esbjörnson, Monica Bennet Gårdö

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2002 (Stockholm : Birger Gustafsson)

Omfång/sidantal: 48 s. : ill., diagr., tab.

Innehåll:

Serie: Rapport / Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen ; 2001:4

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturmiljövård Sverige 1990-talet

ISBN:


Författare: Esbjörnsson, Estrid

Titel: Skånska allmogevagnar / Estrid Esbjörnsson

Ingår i: Årsbok / Skånes hembygdsförbund ; 1967
Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1967

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Skånes hembygdsförbund, 1967 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 55-64 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vagnar transportmedel och kommunikationer
Vagnar etnografi

ISBN:


Författare: Escher, Konrad

Titel: Malerei der Renaissance in Italien : die Malerei des 14. bis 16. Jahrhunderts in Mittel- und Unteritalien /von Konrad Escher

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Berlin-Neubabelsberg : Athenaion, cop. 1922

Omfång/sidantal: 320 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Handbuch der Kunstwissenschaft

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Eschilli, Petrus 1651-

Titel: Gratulations predikan, fridzens Gudhi, sampt alles wår nådigha, och fridsamma öfwerheet för then slutna frijdh och wapnahwijlo 1635 medh the Poler vthi 26 år. : Hollen vthi Aåby vidh Calmar på then förordnade tacksäyelse söndagh then 8 Novemb. / Petro Eschilli.

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Linköping : , 1636 (Linköping : Christopher Günter)

Omfång/sidantal: [87] s. A4-N4. ; 4:o.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Eskeröd, Albert 1904-1987

Titel: "Folk-society" and "Western Civilization" : a suggestion to the study of European folk cultures / Albert Eskeröd

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1953-1954

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1954

Omfång/sidantal: s. 53-61

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Eskeröd, Albert 1904-1987

Titel: Årets äring : etnologiska studier i skördens och julens tro och sed / Albert Eskeröd

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1947

Omfång/sidantal: 381 s. : kart.

Innehåll:

Serie: Nordiska museets handlingar, 0346-8585 ; 026

Ämnesord och genrebeteckningar:
Julseder

ISBN:


Författare: Eskeröd, Albert 1904-1987

Titel: Båtar : från ekstock till trålare / Albert Eskeröd

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : LT, 1970 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: 248 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtar

ISBN:


Författare: Eskeröd, Albert 1904-1987

Titel: Båtar : från ekstock till trålare / Albert Eskeröd

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : LT, 1970 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: 248 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtar

ISBN:


Författare: Eskeröd, Albert 1904-1987

Titel: Den dansk-skånska gården och Hinterpommerns fyrkantsgårdar : till frågan om vandring eller lokal utveckling / Albert Eskeröd

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1957

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1957 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s 165-188 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bebyggelse
Gårdar

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202


Tillbaka