Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202


Författare: Edgren, Torsten 1914-

Titel: Några ornerade benföremål från den tidiga kamkeramikens boplatser i Finland / Torsten Edgren

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 76(1969)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1969 (Helsingfors : Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 14-21 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Boplatser Finland Stenåldern
Bosättningar Stenåldern Finland
Kamkeramisk kultur Finland
Mesolitisk tid Finland

ISBN:


Författare: Edgren, Torsten 1934-

Titel: Pronssikirves Kiukaisten Paneliasta / Torsten Edgren

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 82(1975)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1975 (Tapiola : Öy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 26-29 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Bronsåldern Finland
Yxor

ISBN:


Författare: Edgren, Torsten 1914-

Titel: Reflexioner kring tvenne epineolitiska lerkärl / Torsten Edgren

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 76(1969)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1969 (Helsingfors : Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 22-26 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Bronsåldern Finland
Boplatser Stenåldern Finland
Bosättningar Finland Stenåldern
Kamkeramisk kultur Finland

ISBN:


Författare: Edgren, Torsten 1934-

Titel: Stenåldersboplatsen Lyytikänharju i Harjavalta socken / T. Edgren

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 63(1956)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1955 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. [30]-42 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Boplatser Stenåldern Finland
Bosättningar Finland Stenåldern
Vapen historia Finland Stenåldern
Pilspetsar Finland
Redskap arkeologiska lämningar Finland Stenåldern
Skiffer
Gropkeramik Finland
Gropkeramisk kultur Finland

ISBN:


Författare: Edgren, Torsten 1934-

Titel: Studier över den snörkeramiska kulturens keramik i Finland / Torsten Edgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1970

Omfång/sidantal: 118, (1) s., 15 pl-s.

Innehåll:

Serie: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja, 0355-1822 ; 72
Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 72

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Keramik arkeologiska lämningar Finland Stenåldern
Snörkeramisk kultur Finland
Snörkeramik

ISBN:


Författare: Edgren, Torsten 1934-

Titel: Uusia rautakauden löytöjä Nousiaisten Palosta / Torsten Edgren

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 69(1962)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1962 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 74-83 ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Romersk järnålder Finland
Gravfält Finland
Gravhögar Finland
Smycken historia Finland Järnåldern
Smycken arkeologiska lämningar Finland Järnåldern
Fibulor Finland

ISBN:


Författare: Edgren, Torsten 1934-

Titel: Viktigare arkeologiska utgrävningar i Danmark 1963-1966 / Torsten Edgren

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 74(1967)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1967 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 7-24 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Danmark

ISBN:


Författare: Edgren, Torsten 1934-

Titel: Zu einem Fund von Gussformen aus der jüngeren Eisenzeit in Finnland / Torsten Edgren

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 75(1968)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1968 (Tapiola : Öy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 37-51 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Gjutformar
Gravskick arkeologi Finland forntiden
Gravhögar Finland
Smycken arkeologiska lämningar Finland Järnåldern
Fibulor Finland

ISBN:


Författare: Edholm, Per

Titel: Wärnanäs egendom, Halltorp : en av Smålands största egendomar vackert belägen söder om Kalmar med milslång strand ocn en mängd öar i Kalmarsund / Per Edholm, D. Ingemar Bjerkborn

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Linköping : triva-tryck, 1981

Omfång/sidantal: 20 s. : ill. , vikt karta

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Edholmer, Anna Carolina

Titel: Några hågkomster från min barndom / Anna Carolina Edholmer

Ingår i: Rydaholms hembygds- och fornminnesförenings minnesskrift till tioårsjubileet 1942.

Förlag, utgivningsår: Horda : Fören., 1942 (Växjö : Smålandspostens Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 161-164 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202


Tillbaka