Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202


Författare: Ekman, Tomas 1956-

Titel: Härads nya forntid i motorvägens spår / Tomas Ekman, Eva Thorsberg

Ingår i: Sörmlandsbygden, 0349-0297 ; 1994

Förlag, utgivningsår: Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund, 1993 (Helsingborg : Schmidts Boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 117-148 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Södermanland

ISBN:


Författare: Ekman, Tomas 1956-

Titel: Pionjärer på Södertörn / Tomas Ekman

Ingår i: Sörmlandsbygden, 0349-0297 ; 1995

Förlag, utgivningsår: Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund, 1994 (Helsingborg : Schmidts Boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 87-98 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Södermanland

ISBN:


Författare: Ekman-Danver, Karin

Titel: Burmänner och slåttergubbar : en källkritisk studie / Karin Ekman-Danver

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 28(1941)

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1941 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 49-65

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkseder Sverige Småland
Julseder Sverige Småland
Folktro Sverige Småland

ISBN:


Författare: Ekman-Danver, Karin

Titel: Vidskepelse och sport : den nutida sportens folklore / Karin Ekman-Danver

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populärvetenskaplig tidskrift ; 27(1940)

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Västsvenska folkminnesföreningen, 1940 (Göteborg : Elanders boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 97-113

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Övertro
Vidskepelse
Sport

ISBN:


Författare: Ekmarck, Anders 1741-1822

Titel: Owälduga swar på några af Upsala tryckeri utkomne Betydelige frågor, angående präster. =(Rubr.)= =Anon=. (Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, 1767. För auctorns räkning.).

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1767 (Carlbohm : )

Omfång/sidantal: 16 s. ; 4:o.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Ekmyr-Werstman, Ewonne

Titel: Skogs-Tibble - ett kulturcentrum för människor under sten- och bronsålder? / Ewonne Ekmyr-Westman

Ingår i: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 0566-3059 ; 1992

Förlag, utgivningsår: Uppland : Upplands fornminnesförenings förlag, 1992 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 61-67 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Uppland
Stenåldern Sverige Uppland
Bronsåldern Sverige Uppland

ISBN:


Författare: Ekqvist, Maria

Titel: Den goda marthahusmoderns hemslöjdsarbete / Maria Ekqvist

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 2014

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 2014

Omfång/sidantal: s. 29-44

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Husmodersföreningen Finland
Hemslöjd Finland

ISBN:


Författare: Ekre, Ninni 1957-

Titel: Algutsboda kyrka, Emmaboda kommun, Kalmar län : Målning: “Korsnedtagningen” : fasta inventarier: orgelfasad, läktarbröstning, altarmålning / Ninni Ekre

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 2003

Omfång/sidantal: 10 s. : ill., karta

Innehåll:

Serie: Konserveringsrapport / Jönköpings läns museum ; 2003:9

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland
Konservering (museiteknik)
Kyrkoinventarier
Altartavlor
Orgel

ISBN:


Författare: Ekre, Ninni 1957-

Titel: Arby kyrka, Kalmar kommun, Kalmar län : fasta och lösa inventarier / Ninni Ekre

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 2006

Omfång/sidantal: 12 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Konserveringsrapport / Jönköpings läns museum ; 2004:74

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland
Konservering (museiteknik)
Kyrkoinventarier

ISBN:


Författare: Ekre, Ninni 1957-

Titel: Bäckebo kyrka : lösa inventarier : Nybro kommun, Kalmar län / Ninni Ekre, Johanna Palm-Avis, Katrine Strandskogen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, [2002]

Omfång/sidantal: 10 s. : + bildbilaga

Innehåll:

Serie: Konserveringsrapport / Jönköpings läns museum ; 2002:11

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202


Tillbaka