Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


Författare: Kättström Höök, Lena 1953-

Titel: Vattnets renande och läkande kraft : om hälsobrunnar, offerkällor och volontären Johan Lundin / Lena Kättström Höök

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 2004

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 2004 (Värnamo : Fälth & Hässler)

Omfång/sidantal: s. 13-47, 229-230 : ill.

Innehåll:

Serie: Tio tvättar sig

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vatten folktro och folkseder Sveriger
Hälsobrunnar historia Sveriger
Offerkällor Sverige

ISBN:


Författare: Köhlin, Harald

Titel: Kungl. krigsarkivets kartor och ritningar rörande Kalmar : kronologisk förteckning / Harald Kölin [1-2]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar Tryckeri Aktiebolag, 1938

Omfång/sidantal: 40 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fortifikation historia Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Köhlin, Harald

Titel: Kungl. krigsarkivets kartor och ritningar rörande Kalmar intill frihetstidens början : kronologisk förteckning / Harald Köhlin

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1936

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Bokförlags aktiebolaget Thule, 1936

Omfång/sidantal: s. 324-337

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fortifikation historia Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Königsfeldt, Carl Mathias 1785-1852

Titel: Examen för ryttaren / Utgifwen af M. Königsfeldt

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: , 1822 (Lund : Berling)

Omfång/sidantal: 278 s (1 rättelseblad). ; 8:o (tv.). ; 10 x 17,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kavalleri

ISBN:


Författare: Königsson, Ebba Stina

Titel: Bronsåldersfynd från Bredsätra sn, Öland / Ebba Stina Königsson

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 051(1963)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1963

Omfång/sidantal: s. 87-90 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Öland
Fornlämningar Sverige Öland

ISBN:


Författare: Königsson, Ebba Stina

Titel: Bronsåldersfynd från Bredsätra sn, Öland / Ebba Stina Königsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1964

Omfång/sidantal: 4 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Öland

ISBN:


Författare: Königsson, Ebba Stina

Titel: Järnåldersbosättningarna på Alvaret vid Möckelmossen / Ebba Königsson

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 063(1978)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1978

Omfång/sidantal: s. 73-79 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Öland
Bosättningar Sverige Öland järnåldern
Stora Alvaret

ISBN:


Författare: Königsson, Ebba Stina

Titel: Järnåldersbosättningarna på Alvaret vid Möckelmossen / Ebba Stina Königsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnes- och hembygdsförb. , 1978

Omfång/sidantal: s. 73-79 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Öland

ISBN:


Författare: Königsson, Ebba Stina

Titel: Mark och bygd på Öland under äldre järnålder / Ebba Stina Königsson, Lars-König Königsson

Ingår i: Kalmar nations skriftserie, 0284-2408 ; 51(1976)

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kalmar Nation, 1976

Omfång/sidantal: s. 35-55 : kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Königsson, Ebba Stina

Titel: Om torvtak på Öland / Ebba Stina Königsson

Ingår i: Kalmar nations skriftserie, 0284-2408 ; 44(1967)

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kalmar Nation, 1968 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 38-42 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Yttertak

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


Tillbaka