Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204


Författare: Kendrick, A[lbert] F[rank] 1872-

Titel: Catalogue of tapestries / A. F. Kendrick

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: London : Victoria and Albert museum, Department of textiles, 1924

Omfång/sidantal: 102 s., 36 pl-bl. : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gobelänger
Vävda tapeter

ISBN:


Författare: Kennedy, John M.

Titel: Perception : consistency and contradiction in the service of realism / John M. Kennedy

Ingår i: Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm, 1401-2987 ; 05(1998)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nationalmuseum, 1999 (Uddevalla : Risberg)

Omfång/sidantal: s. 94-101

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museipedagogik

ISBN:


Författare: Kennerström, Bengt 1942-

Titel: Katalog till Land du välsignade : Nordiska museets och Riksutställningars vandringsutställning om industrialismens genombrott i Sverige, arbetarnas miljöer och folkrörelsernas framväxt 1850-1915 / [av Bernt Kennerström]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksutställningar, 1978 (Östervåla : Tofters)

Omfång/sidantal: 120 s. : ill. ; 30 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Industrialismen historia Sverige 1800-talet
Arbetsmiljö historia Sverige 1800-talet
Folkrörelser historia Sverige 1800-talet sekelskiftet 1900

ISBN:


Författare: Kennerström, Bernt 1942-

Titel: Katalog till Land du välsignade : Nordiska museets och Riksutställningars vandringsutställning om industrialismens genombrott i Sverige, arbetarnas miljöer och folkrörelsernas framväxt 1850-1915 / [av Bernt Kennerström]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksutställningar, 1974 (Uppsala : Tofters)

Omfång/sidantal: 120 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Teknik historia Sverige
Industrialismen historia Sverige 1800-talet
Arbetsmiljö historia Sverige 1800-talet
Folkrörelser historia Sverige 1800-talet sekelskiftet 1900

ISBN:


Författare: Kenttämaa, Matti

Titel: Das elektrolytische Reinigungsverfahren bei der Konservierung von im Boden gefundenen Metallgegenständen / M. Kenttämaa

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 42:2

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1938 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: 30 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Metallkonservering

ISBN:


Författare: Kerfstedt, Amanda 1835-1920

Titel: Bland fält och ängar : berättelse för barn och ungdom / Amanda Kerfstedt

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hugo Gerber, 1922 (Helsingfors : Mercator)

Omfång/sidantal: 162 s. ; 18 x 12 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Kerfstedt, Amanda 1835-1920

Titel: Bland fält och ängar : berättelse för barn och ungdom / Amanda Kerfstedt

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hugo Geber, 1895 (Stockholm : Isaac Marcus Boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: 240 s. 1 pl-bl. ; 18 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Kerfstedt, Amanda 1835-1920

Titel: En liten prinsessa : saga / Amanda Kerfstedt ; med [8] illustrationer af Jenny Nyström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Lars Hökerberg, 1898 (Stockholm : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: 36 s. : ill. ; 29,5 x 20 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Kerfstedt, Amanda

Titel: En liten prinsessa : saga / Amanda Kerfstedt ; med 7 planscher af Jenny Nyström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hökerberg, 1898

Omfång/sidantal: 36 s. : ill. ; 29,5 x 20 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Kerfstedt, Amanda 1835-1920

Titel: En liten prinsessa : saga / Amanda Kerfstedt ; med 7 planscher af Jenny Nyström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hökerberg, 1898 (Stockholm : Central-Tryckeriet)

Omfång/sidantal: 36 s. : ill. ; 29,5 x 20 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204


Tillbaka