Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Bossholmsfyndet : vraket efter en kogg från 1200-talet och rester av en gammal brygganläggning / Torsten Karlsson

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1986

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1986 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: [7-9] s. ill. ; kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vrak historia Sverige Småland medeltiden

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Bråbygden förändringar i markanvändning 1930-1990 och andra samtidiga förändringar i ett jordbrukssamhälle / Torsten Karlsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : , 1997

Omfång/sidantal: 40 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bråbygden

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Fredriksberg - Oskarshamn : 1784-1984 / Torsten Karlsson

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1985

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1985 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: s. 6-10 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Herrgårdar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Gammeltida på Fredriksberg / Torsten Karlsson

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1985

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1985 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: s. 12-15 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Herrgårdar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Gotländska medeltidsfuntar i Halland / Torsten Karlsson

Ingår i: Årsbok / Varbergs museum, 0083-5536 ; 19(1968)

Förlag, utgivningsår: Varberg : Stiftelsen Hallands länsmuseer, 1968 (Varberg : Bröderna Carlssons boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 37-60 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Dopfuntar kyrkliga symboler och redskap Sverige Gotland
Dopfuntar kyrkliga symboler och redskap Sverige Halland
Dopfuntar skulptur Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Kalmar län : indelningsfrågor vid mitten av 1800-talet, länet, hushållningssällskapet, landstinget och något om länets utveckling / Torsten Karlsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Eget, 1999

Omfång/sidantal: 64 s. : kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Kommunalt kulturmiljöprogram : bakgrund, motiv och innehåll / Torsten Karlsson

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1991

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1991 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: s. 8-11 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturmiljövård

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Kommunkansliet / Torsten Karlsson

Ingår i: Oskarshamn : det egna samhället. Din kommun

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Oskarshamns skolstyr., 1981 (Oskarshamn : Primo)

Omfång/sidantal: s. 36-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kommunal service Sverige Småland

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Kulturminnesvårdens riksintressen / Torsten Karlsson

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1991

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1991 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: s. 25-28: ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturmiljövård

ISBN:


Författare: Karlsson, Torsten

Titel: Lokal självstyrelse fram till kommunalförordningarna 1862 / Torsten Karlsson

Ingår i: Oskarshamn : det egna samhället. Din kommun

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Oskarshamns skolstyr., 1981 (Oskarshamn : Primo)

Omfång/sidantal: s. 72-73 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sockensjälvstyrelse Sverige Kalmar län

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204


Tillbaka