Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: Den tunnackiga flintyxan i Dalsland / Andreas Oldeberg

Ingår i: Hembygden (Färgelanda) : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 0346-6132 ; 1951

Förlag, utgivningsår: Vänersborg : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1951 (Göteborg : Elanders boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 36-44 : ill. ; 22,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige Dalsland
Yxor
Flintyxor
Megalitkulturer

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: Det nordiska bronsåldersspännets historia : med särskild hänsyn till dess gjuttekniska utformning i Sverige / Andreas Oldeberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien,, 1933

Omfång/sidantal: 276, [3] s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 38:3

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Norden bronsåldern

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: Dolken från Säter : några skaftningsproblem rörande den äldre bronsålderns dolkar och svärd / Andreas Oldeberg

Ingår i: Hembygden (Färgelanda) : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 0346-6132 ; 1967

Förlag, utgivningsår: Vänersborg : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1967 (Vänersborg : Vänersborgs boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 57-74 : ill. ; 22,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Dalsland
Bronsåldern Sverige Dalsland
Dolkar
Vapen arkeologiska lämningar Sverige Dalsland bronsåldern

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: En bronsåldersgrav från Slagersta på Öland / Andreas Oldeberg

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 44(1949)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Stockholm , 1949 (Generalstabens litografiska anstalt : )

Omfång/sidantal: s. 54-57

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Öland Slagersta
Bronsåldern Sverige Öland
Gravskick arkeologi forntiden
Gravar Sverige Öland Bronsåldern

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: En rakkniv från Södermanland med fågelfigurer / Andreas Oldeberg

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 33(1938)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: s. 117-121 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Södermanland
Rakknivar

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: En värmländsk gjutform från äldre bronsålder / Andreas Oldeberg

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 33(1938)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: s. 309-310 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Värmland
Gjutning

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: Ett ovanligt hängsmycke från Skåne / Andreas Oldeberg

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 33(1938)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: s. 307-309 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige Skåne
Spännen Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: Ett västgötskt bronsåldersgravfynd med doppsko till svärdslida / Andreas Oldeberg

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 33(1938)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1938

Omfång/sidantal: s. 121-125 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Västergötland
Järnåldern Sverige Västergötland
Bronsåldern Sverige Västergötland
Gravskick arkeologi Sverige forntiden
Gravar Sverige Västergötland Bronsåldern
Gravhögar Sverige Västergötland Bronsåldern

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: Grav- och boplatskomplex vid Sneby i Litslena / Andreas Oldeberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Upplands fornminnesförening, 1949 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 212-230 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uppland arkeologi

ISBN:


Författare: Oldeberg, Andreas 1892-1980

Titel: Grav- och boplatskomplexet vid Sneby i Litslena / Andreas Oldeberg

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 47: 2 / Uplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Upplands fornminnesförening, 1949 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 212-230 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Uppland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Tillbaka