Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Författare: Olsson, Olof Em.

Titel: Några yttre förutsättningar för en rationell fysikundervisning i den egentliga folkskolan / Olof. Em. Olsson

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 30(1933)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1933 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 64-71 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fysikundervisning

ISBN:


Författare: Olsson, Olov

Titel: Torslunda kyrka och församling / Olov Olsson

Ingår i: Torslunda II

Förlag, utgivningsår: Färjestaden : Torslunda hembygdsförening, 1988 (Borgholm : Ölandstryckarna)

Omfång/sidantal: s. 18-26 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Öland
Sverige Öland Torslunda

ISBN:


Författare: Olsson, P.

Titel: Fynd af gammaldags farkoster i Skåne / P. Olsson

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 02. Årg. 04(1875)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1875

Omfång/sidantal: s. 59-62

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Allmogebåtar Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Olsson, P.

Titel: Hällristningar i Skåne / P. Olsson

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 02. Årg. 04(1875)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1875

Omfång/sidantal: s. 44

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hällristningar Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Olsson, P. Valerius

Titel: Berättelse om Fröbergska Uppfostringsanstaltens förvaltning och verksamhet 1913-1915 / P. Valerius Olsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : (Kalmar, 1916 (Barometerns tryckeri : )

Omfång/sidantal: s. 17

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Uppfostringsanstalter historia Sverige Kalmar 1900-talet

ISBN:


Författare: Olsson, Per Axel

Titel: Rester av äldre allmogebyggnader i Urshult socken, Småland / Pär Axel Olsson

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1923

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1923 (Stockholm : Stockholms bokindustri AB)

Omfång/sidantal: s. 80-86 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Urshult
Byggnader Sverige Småland

ISBN:


Författare: Olsson, Per-Olof 1915-1991

Titel: Demokratins arkitektur / Per-Olof Olsson

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1968

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1968 (Stockholm : Ivar Hæggströms Tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 93-108 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Funktionalismen Sverige

ISBN:


Författare: Olsson, Peter

Titel: Aktuellt : Innerstadsinventeringen 1996-97 / Peter Olsson

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 74(2002)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 2002 (Visby : Godrings tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 144-146 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byggnader historia Gotland Visby
Bebyggelse historia Gotland Visby
Världsarv Sverige Gotland
Gotland Visby byggnader

ISBN:


Författare: Olsson, Peter

Titel: Hällmålningar på Flatruet i Herjeådalen (Härjedalen) / Peter Olsson

Ingår i: Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift ; 02(1899):h. 03

Förlag, utgivningsår: Östersund : Jämtlands läns fornminnesförening, 1899 (Östersund : Jämtlandsposten)

Omfång/sidantal: s. 139-142 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hällmålningar Sverige Härjedalen

ISBN:


Författare: Olsson, Peter

Titel: Några uppgifter om fornminnen i Herjeådalen (Härjedalen) / Peter Olsson

Ingår i: Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift ; 02(1897):h. 02

Förlag, utgivningsår: Östersund : Jämtlands läns fornminnesförening, 1897 (Östersund : Jämtlandsposten)

Omfång/sidantal: s. 113-116 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornlämningar Sverige Härjedalen
Arkeologi Sverige Härjedalen

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Tillbaka