Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Författare: Olof Rosenborg-

Titel: ABC- och läsebok I för småskolor / Olof Rosenborg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Bonnier, 1918 (Stockholm : P. Palmquists aktiebolag)

Omfång/sidantal: 176 s. : ill. ; 11 x 17 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Olofson, Chr.

Titel: Vittskövlegruppen : en senmedeltida östskånsk kyrkodekoreringsverkstad / Chr. Olofson

Ingår i: Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1953

Förlag, utgivningsår: Lund : Skånes hembygdsförbund, 1953 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 50-70 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkomåleri Sverige Skåne medeltiden
Kalkmåleri Sverige Skåne medeltiden
Muralmåleri Sverige Skåne medeltiden

ISBN:


Författare: Olofson, Christer

Titel: Ett östskånskt 1100-tal : ett debattinlägg / Christer Olofson

Ingår i: Årsskrift / Föreningen Gamla Christianstad, 0281-2575 ; 1987

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Föreningen Gamla Christianstad, 1987 (Kristianstad : Nya Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 3-6 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Historia Sverige Skåne medeltiden
Historia Danmark medeltiden

ISBN:


Författare: Olofsson, Adam

Titel: Amerikafarare / Adam Olofsson

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 2014

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbo hembygdskrets, 2014 (Kalmar : Lenanders Grafiska)

Omfång/sidantal: s. 77

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige emigration och immigration historia

ISBN:


Författare: Olofsson, Artur

Titel: Ett gammalt tätningsmedel / Artur Olofsson

Ingår i: Västerbotten (Umeå), 0346-4938 ; 1936

Förlag, utgivningsår: Umeå : Västerbottens läns hembygdsförening, 1936 (Umeå : Aktiebolaget Nyheternas tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 109-110 ; 21,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Harts

ISBN:


Författare: Olofsson, Astolf

Titel: En gammal prästgård / Astolf Olofsson

Ingår i: Vårt kontrakt / utgiven av Norra Möre kontraktsungdomsråd

Förlag, utgivningsår: Kalmar : , 1948 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 9-12

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Prästgårdar Sverige Kalmar län

ISBN:


Författare: Olofsson, Birgitta Knutsdotter 1929-

Titel: I lekens värld / Birgitta Knutsdotter Olofsdotter

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Liber, 2003

Omfång/sidantal: 143 s. : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lek

ISBN:


Författare: Olofsson, Birgitta Knutsdotter 1929-

Titel: Lek för livet / Birgitta Knutsdotter Olofsson

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1992

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1992 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 28-57, 246-247 : ill.

Innehåll:

Serie: Leka för livet

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lekar

ISBN:


Författare: Olofsson, Christer

Titel: Den tredje brakteaten från Vä / Christer Olofsson

Ingår i: Kring Helge å : årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villand härads hembygdsförening, 0280-3895 ; 1979

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Föreningen Gamla Christianstad, 1979 [tryckt 1980] (Kristianstad : Nya Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 3-5 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Skåne Vä
Arkeologi Sverige Skåne Järnåldern
Brakteater

ISBN:


Författare: Olofsson, Christer

Titel: Två ruininskrifter från Väs 1000-tal och 1100-tal / Christer Olofsson

Ingår i: Kring Helge å : årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villand härads hembygdsförening, 0280-3895 ; 1979

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Föreningen Gamla Christianstad, 1979 [tryckt 1980] (Kristianstad : Nya Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 6-9 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Skåne Vä
Runinskrifter Sverige Skåne
Runor Sverige Skåne
Järnåldern Sverige Skåne

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Tillbaka