Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Författare: Vikström, Eva 1950-2010

Titel: Industrimiljöer på landsbygden : översikt över kunskapsläget / Eva Vikström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1995 (Kristianstad : GL-tr.)

Omfång/sidantal: 95 s. : ill., diagr., kartor ; 25 cm

Innehåll:

Serie: Studier till kulturmiljöprogram för Sverige, 99-1609167-6

Ämnesord och genrebeteckningar:
Industrihistoria Sverige
Kulturmiljöprogram Sverige

ISBN:


Författare: Vikström, Eva 1950-2010

Titel: Platsen, bruket och samhället : tätortsbildning och arkitektur 1860-1970 / Eva Vikström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1991 (Stockholm : Ljunglöf)

Omfång/sidantal: 205 s. : ill., kartor ; 26 cm

Innehåll:

Serie: T / Statens råd för byggnadsforskning, 99-0136496-5 ; 1991:8

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkitektur historia Sverige Västerbotten 1860-1970

ISBN:


Författare: Viljanti, Arvo 1900-1974

Titel: Gustav Vasas ryska krig 1554-1557. 1 / Arvo Viljanti

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademien [Almqvist & Wiksell i distr.], 1957 (Åbo : Åbo tidnings tryckeri)

Omfång/sidantal: 367 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademiens handlingar. Historiska serien, 0083-6788 ; 02:01

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militärhistoria

ISBN:


Författare: Viljanti, Arvo 1900-1974

Titel: Gustav Vasas ryska krig 1554-1557. 2 / Arvo Viljanti

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademien [Almqvist & Wiksell i distr.], 1957 (Åbo : Åbo tidnings tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 371-792 : ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademiens handlingar. Historiska serien, 0083-6788 ; 02;02

Ämnesord och genrebeteckningar:
Militärhistoria

ISBN:


Författare: Viljo, Eeva Maija

Titel: Åbo teaterhus 150 år / Eeva Maija Viljo, Lena Nyman, Clas Zilliacus

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1989 (Ekenäs : Ekenäs tryckeri)

Omfång/sidantal: 111 s. : ill. (vissa i färg) ; 26 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Teater historia Finland

ISBN:


Författare: Vilkuna, Asko

Titel: Karjan kesäsuojista ja laiduntamisesta Pohjanmaalla : [Sommerkuhställe und Weidegangsitten in Ostbottnien] / Asko Vilkuna

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1961

Omfång/sidantal: 212 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 15:1

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Vilkuna, Asko

Titel: Suomailaisen karjasuojan vaiheta / Asko Vilkuna

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1960

Omfång/sidantal: 284 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 14:1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ekonomibyggnader Finland
Ladugårdar Finland

ISBN:


Författare: Vilkuna, Kustaa 1902-1980

Titel: "Bind dina hundar" / Kustaa Vilkuna

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1947

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1947

Omfång/sidantal: s. 157-167 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folktro
Folkseder
Folktradition

ISBN:


Författare: Vilkuna, Kustaa 1902-1980

Titel: "Kaka söker maka" / Kustaa Vilkuna

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1939

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Bokförlags aktiebolaget Thule, 1939

Omfång/sidantal: s. 177-186

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ordspråk

ISBN:


Författare: Vilkuna, Kustaa 1902-1980

Titel: Brödet och bakningens historia i Finland / Kustaa Vilkuna

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea : svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1945

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1945

Omfång/sidantal: s. 17-56 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bröd Finland
Bröd tillverkning Finland
Bakning Finland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Tillbaka