Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Författare: Vallin, Ingegärd

Titel: Västgötaknallar och västgötatyger : något om innehållet i knallarnas påsar / Ingegärd Vallin

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1935

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1935 (Stockholm : Victor Petterson)

Omfång/sidantal: s. 141-158 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Knallar

ISBN:


Författare: Vallinder, Gustav

Titel: Ett försök med gruppundervisning / G. Vallinder

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 32(1935)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1935 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 249-252

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Undervisning
Pedagogik

ISBN:


Författare: Vallinheimo, Veera

Titel: Das Spinnen in Finnland : unter besonderer Berücksichtung schwedischer Tradition / Veera Vallinheimo

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1956

Omfång/sidantal: 287 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 11

Ämnesord och genrebeteckningar:
Textil konst Finland

ISBN:


Författare: Vallström, Mikael 1966-

Titel: Det förflutnas närvaro : essäer om norrländska kulturarv, historieskrivning och de andras spår / Mikael Vallström ; under redaktion och med efterord av Lars-Eric Jönsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2006 (Huskvarna : NRS Tryckeri)

Omfång/sidantal: 155 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Reflektioner kring fornlämningar i samhället

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturmiljövård Sverige Norrland

ISBN:


Författare: Valonen, Niilo

Titel: Geflechte und andere Arbeiten aus Birkenrindenstreifen unter besonderer Berücksichtigung finnischer Tradition / Niilo Valonen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1952 (Vammala : Tyrvään Kirjapaino Osakeyhtiö)

Omfång/sidantal: 341 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 09

Ämnesord och genrebeteckningar:
Näver
Näverslöjd

ISBN:


Författare: Valonen, Niilo

Titel: Nauhaornamentiikkaa eränkävijän miljöössä / Niilo Valonen

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 76(1969)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1969 (Tapiola : Öy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 59-78 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Arkeologi Finland vikingatiden
Arkeologi Finland medeltiden
Bandornamentik

ISBN:


Författare: Valonen, Niilo

Titel: Über die Methoden und Probleme der finnischen Nahrungsforschung / Niilo Valonen

Ingår i: Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 26

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1975

Omfång/sidantal: s. 302-318

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Matvanor Forskning

ISBN:


Författare: Valonen, Nilo

Titel: Den finska såskäppan / Nilo Valonen

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea : svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1946

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1946

Omfång/sidantal: s. 5-21 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Valroger, de, Lucien

Titel: Les celtes et la Gaule celtique : étude critique / Lucien de Valroger

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Paris : Didier et Ce, 1879

Omfång/sidantal: 560 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Vannérus-Rydgran, Inga-Mi

Titel: Kyrkliga textilier vid Jönköpings läns hemslöjdsförening / Inga-Mi Vannérus-Rydgran

Ingår i: Småländska kulturbilder, 0347-917X ; 1989
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum, 0282-0730 ; 60(1989)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 1989 (Jönköping : Småland)

Omfång/sidantal: s. 98-104 : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkotextilier Sverige Småland
Hemslöjdsrörelsen Sverige Småland
Sverige Småland Jönköpings län

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Tillbaka