Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Rökstenen / Otto von Friesen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand (i kommission), 1934

Omfång/sidantal: 34, [2] s.

Innehåll:

Serie: Svenska fornminnesplatser, 0349-4187 ; 23

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Run-grafstenen från S. Unnaryds kyrka, Västbo härad / Otto von Friesen

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening ; 05(1919)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening, 1919 (Jönköping : Jönköpings litografiska aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 84-89 ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland
Runstenar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Runbrynet från Timans i Roma / Otto von Friesen

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 13(1941)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1941 (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: s. 7-14 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runor
Runinskrifter
Vikingatiden Sverige Gotland
Sverige Gotland Roma

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Runorna i Sverige : en kortfattad översikt / Otto von Friesen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : A.-B. Akademiska Bokhandeln, 1915 (Uppsala Edv. Berlings Boktryckeri : )

Omfång/sidantal: 31 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Fordomtima, 99-1966914-8 ; 1

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runologi Sverige

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Runstenarna i Altuna / Otto von Friesen

Ingår i: Uplands fornminnesförenings tidskrift, 0347-9714 ; 09: 37-39 / utgiven av Uplands fornminnesförening

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Upplands fornminnesförening, 1922-1924 (Uppsala : Edv. Berlings boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 339-354 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar
Uppland

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Sparlösastenen : runstenen vid Salems kyrka Sparlösa socken Västergötland / läst och tydd av Otto v. Friesen ; med ett tillägg om den arkeologiska dateringen av Bertil Almgren

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1940 (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: 133 s. :ill.

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 46:3

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runologi

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Stadens namn / Otto von Friesen

Ingår i: Jönköpings historia på uppdrag af stadsfullmäktigee i Jönköpings utgifven af en den 27 september tillsatt kommitté. Del 1.

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Richards aktiebolag och tryckeri, 1917

Omfång/sidantal: s. 3-5

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Sverige Jönköping

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Två fornsmåländska bygdenamn / Otto von Friesen

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening ; 08(1926)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening, 1926 (Jönköping : Richards aktiebolags boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 5-32 : kartor ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Sverige Småland

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Två runstenar - två livsåskådningar : Rörebro-stenen i Nöttja sn och Morarpsstenen i Svennarums sn Småland / Otto von Friesen

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1919

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska teknologföreningens förlag, 1919

Omfång/sidantal: s. 137-144 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Friesen, Otto von 1870-1942

Titel: Två småländska runstenar / Otto von Friesen

Ingår i: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening ; 01(1907)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Norra Smålands fornminnesförening, 1907 (Jönköping : Jönköpings litografiska aktiebolags arrendator)

Omfång/sidantal: s. 3-21 : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar Sverige Småland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


Tillbaka