Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142


Författare: Fleetwood, Georg 1882-1958

Titel: Svenska 1600-tals bössor i Hessen / Georg Fleetwood

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1923

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1923 (Stockholm : Stockholms bokindustri AB)

Omfång/sidantal: s. 25-36 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapen
Vapen historia
Skjutvapen
Eldhandvapen

ISBN:


Författare: Fleetwood, Georg W.

Titel: Gustav Vasautställningen i Livrustkammaren under juli 1923 / Georg Fleetwood

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1924

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1924 (Stockholm : Stockholms bokindustri AB)

Omfång/sidantal: s. 20-23

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Fleetwood, Georg Wilhelm 1882-1958

Titel: Adelsuniformen / Georg W. Fleetwood

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1940

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1940 (Stockholm : Thule)

Omfång/sidantal: s. 13-28 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Uniformer
Kläder

ISBN:


Författare: Fleetwood, Georg Wilhelm 1882-1958

Titel: Av Karl XIV Johan förärade hederssvärd / Georg W. Fleetwood

Ingår i: Livrustkammaren (Stockholm), 0024-5372 ; 04(1946-1948): 01-12

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Livrustkammaren, 1946-1948

Omfång/sidantal: s. 75-97 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapen historia
Blankvapen
Porfyr

ISBN:


Författare: Fleetwood, Georg Wilhelm 1882-1958

Titel: Den s.k. Karl XII:s vagga och trenne andra furstliga praktvaggor av bildhuggaren Niclas Heimen i Gottorp / Georg W. Fleetwood

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1931

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1931

Omfång/sidantal: s. 134-154 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vaggor

ISBN:


Författare: Fleetwood, Georg Wilhelm 1882-1958

Titel: Livrustkammarens metod för avbildning av vapenstämplar / Georg W. Fleetwood

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1921

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1921 (Stockholm : Kungl. boktr.)

Omfång/sidantal: s. 84-87

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapentillverkning

ISBN:


Författare: Fleetwood, Georg Wilhelm 1882-1958

Titel: Livrustkammarens trehundraårsjubileum den 18 mars 1928 / G. W. Fleetwood

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1928

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1928

Omfång/sidantal: s. 135-142 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Sverige Stockholm

ISBN:


Författare: Fleetwood, Georg Wilhelm 1882-1958

Titel: Om klingprobering och proberstämplar på 1600- och 1700-talsvärjor / Georg Wilhelm Fleetwood

Ingår i: Svenska vapenhistoriska sällskapets årsskrift ; 1926

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska vapenhistoriska sällskapet, 1926 (Stockholm : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. [23]-25

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Blankvapen
Vapentillverkning
Vapensmide
Värjor

ISBN:


Författare: Fleetwood, Georg Wilhelm 1882-1958

Titel: Rudolf Cederströms tryckta skrifter 1900-1944 / förtecknade av Georg W. Fleetwood

Ingår i: Livrustkammaren (Stockholm), 0024-5372 ; 03(1943-1945): 01-12

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Livrustkammaren, 1943-1945

Omfång/sidantal: s. 120-127 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bibliografi

ISBN:


Författare: Fleetwood, Tage

Titel: Namnet Påskallavik / Tage Fleetwood

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1982

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1982 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: s. 15-16 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142


Tillbaka