Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: Alvastra under medeltiden : undersökningarna år 1919 / Otto Frödin

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1920

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1920 (Linköping : Billstens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 1-26, [2] pl.-s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: Alvastra under medeltiden : undersökningarna år 1920 / Otto Frödin

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1921

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1921 (Linköping : Billstens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 74-84 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: Alvastra under medeltiden : undersökningarna åren 1921-1924 / Otto Frödin

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1923-1924

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1924 (Linköping : Billstens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 1-36 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: Den äldsta klosterkyrkan i Alvastra / Otto Frödin

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 28(1933)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1933

Omfång/sidantal: s. 168-181 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Alvastra
Sverige Östergötland Alvastra

ISBN:


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: En pålbyggnad från stenåldern vid Alvastra, påträffad för första gången i Skandinavien / O. Frödin

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 1909 / utgifna af O. Klockhof

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1909 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 27-30

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland
Fornlämningar i våtmarker

ISBN:


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: En svensk pålbyggnad från stenåldern / O. Frödin

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 1910 / utgifna af O. Klockhof

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1910 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: S. 1-44 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Pålbyggnader

ISBN:


Författare: Frödin, Otto

Titel: Ett graffält från den yngre järnåldern vid Östveda i Hedesunda socken, Gestrikland / Otto Frödin

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 10. Årg. 32-34(1903-1905)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1903, 1904, 1905

Omfång/sidantal: s. 452-474 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravfält Sverige Gästrikland
Gravskick arkeologi Sverige forntiden
Järnåldern Sverige Gästrikland

ISBN:


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: Har skalpering förekommit i Norden under stenåldern / Otto Frödin, Carl M. Fürst

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1919

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska teknologföreningens förlag, 1919

Omfång/sidantal: s. 193-204 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Norden
Stenåldern arkeologi Norden
Skalpering

ISBN:


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: Några östgötska fornfynd / O. Frödin

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening ; 1912 / utgifna af O. Klockhof

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1912 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 23-38 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Frödin, Otto 1881-1953

Titel: Nya fynd vid Alvastra / Otto Frödin

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1917

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1917 (Linköping : Billstens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 1-2

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Östergötland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142


Tillbaka