Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Författare: Johnson, Arnold B.

Titel: Om ljudet från mist-signal-apparater / Arnold B. Johnson ; öfversättning af M. C. R. [Magnus Daniel Ruth]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : [Kongl. Lotsstyrelsen], 1883 (Stockholm : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: 16 s. ; 2 pl.bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Signaler (sjöfart)
Navigation
Sjömanskap

ISBN:


Författare: Johnson, Barbara

Titel: "Havens" kulturhistoriska bakgrund / Barbara Johnson, Göran Johnson

Ingår i: Årsbok / Skånes hembygdsförbund, 0347-2418 ; 1981
Skånes hembygdsförbunds årsbok, 0347-2418 ; 1981

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Skånes hembygdsförbund, 1981 (tryckt 1982) (Kristianstad : Nya Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 7-24 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Trädgårdar
Trädgårdar Sverige Skåne
Allmogeträdgårdar Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Johnson, Barbara 1939-

Titel: Några sommar- och höstbilder från Kulturens trädgårdar / Barbara Johnson

Ingår i: Kulturen 0454-5915 ; 2001

Förlag, utgivningsår: Lund : Kulturen, 2001 (Lund : Btj tr.)

Omfång/sidantal: s. 134-141 : färgill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Friluftsmuseer Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Johnson, Donald

Titel: Företag och människor vid Rosenlöfs tryckeri 1890-1974 / Donald Johnson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Gävle : Länsmus. i Gävleborgs län, 1983 (Gävle : Tryckservice)

Omfång/sidantal: 31 s. : ill., tab. ; 30 cm

Innehåll:

Serie: Människor och arbete. Serie A, Seminarieuppsatser, 99-0263901-1 ; 6

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Johnson, Ernest T.

Titel: Tankar efter ett Sverigebesök / Ernest T. Johnson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 1954

Förlag, utgivningsår: Emmaboda : Vissefjärda hembygdsförening, 1954 (Kalmar : Kalmar Tryckeri Aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 101-105

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Emigration
Emigranter
Svenska emigranter Förenta staterna 1900-talet
Sverige Småland Vissefjärda

ISBN:


Författare: Johnson, Karin

Titel: Allmogeplagg i Hallands museum / Karin Johnson

Ingår i: Halland : årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län, 0347-4364 ; 57(1974)

Förlag, utgivningsår: Halmstad : Hallands museum, 1974 (Halmstad : Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 107-113 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Dräkthistoria Sverige Halland

ISBN:


Författare: Johnson, Karin

Titel: En nyligen undersökt bronsåldershög i Trustorp, Ljungby socken : från Hallands museums arkeologiska verksamhet 1972 / Karin Johnson

Ingår i: Halland : årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län, 0347-4364 ; 56(1973)

Förlag, utgivningsår: Halmstad : Hallands museum, 1973 (Halmstad : Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 12-17 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Halland
Fornlämningar Sverige Halland
Gravhögar Sverige Halland bronsåldern
Urnor Sverige Halland bronsåldern

ISBN:


Författare: Johnson, Karin

Titel: Gravfältet vid Skalla i Sörby Vessige socken : från Hallands museums arkeologiska verksamhet 1971 / Karin Johnson

Ingår i: Halland : årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län, 0347-4364 ; 55(1972)

Förlag, utgivningsår: Halmstad : Hallands museum, 1972 (Halmstad : Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 13-17 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Halland
Fornlämningar Sverige Halland
Gravfält Sverige Halland stenåldern bronsåldern järnåldern
Gravrösen Sverige Halland

ISBN:


Författare: Johnson, Karin

Titel: Se men inte röra - om dockskåpen i Hallands museum / Karin Johnson

Ingår i: Halland : årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län, 0347-4364 ; 55(1972)

Förlag, utgivningsår: Halmstad : Hallands museum, 1972 (Halmstad : Civiltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 98-101 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Dockskåp Sverige

ISBN:


Författare: Johnson, Marianne 1945-

Titel: Bakom fasaderna : en byggnadshistorisk undersökning på Kalmar slott / Marianne Johnson

Ingår i: Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 064(1979)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 1979

Omfång/sidantal: s. 22-30 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byggnadshistoria Sverige Kalmar
Slott Sverige Kalmar

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Tillbaka