Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Författare: Jansson, Sven Birger Fredrik 1906-1987

Titel: Om runfynd / Sven B. F. Jansson

Ingår i: Sörmlandsbygden, 0349-0297 ; 1960

Förlag, utgivningsår: Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund, 1960 (Nyköping : Gust. Österbergs tryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 109-118 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar Södermanland

ISBN:


Författare: Jansson, Sven Birger Fredrik 1906-1987

Titel: Törnevalla kyrkas runstenar / Sven B. F. Jansson

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1960-1961

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1961 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 219-237 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Jansson, Sven Birger. Fredrik 1906-1987

Titel: Runstenen i Övergrans kyrka / Sven B. F. Jansson

Ingår i: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 0566-3059 ; 1964

Förlag, utgivningsår: Uppland : Upplands fornminnesförenings förlag, 1965 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 7-12 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar

ISBN:


Författare: Jansson, Sven Birger. Fredrik 1906-1987

Titel: Stenen i Fors kyrka / Sven B F Jansson

Ingår i: Skrifter utgivna av Eskilstuna Museistyrelse; 1960

Förlag, utgivningsår: Eskilstuna : Eskilstuna Museistyrelse, 1960 (Eskilstuna : Industritryck)

Omfång/sidantal: s. 4-7 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Södermanland

ISBN:


Författare: Jansson, Sven Owen

Titel: Fynd och forskningar : aktuellt från Länsmuseets verksamhetsfält : “Förfädernas Almanack, den fornåldrige Runestaf” / Sven Owen Jansson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 049(1961)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 049(1961)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1961

Omfång/sidantal: s. 157-159 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstavar Sverige

ISBN:


Författare: Jansson, Sven-Bertil

Titel: Den levande balladen : medeltida ballad i svensk tradition / Sven-Bertil Jansson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Prisma, 1999

Omfång/sidantal: 271 s. : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Medeltida ballader Sverige

ISBN:


Författare: Jansson, Sven-Bertil 1935-2014

Titel: Konung Alexander : en svensk roman från 1300-talet / Sven-Bertil Jansson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sällskapet Runica et mediævalia, 2015 (Södertälje : LA Sätteri & Repro)

Omfång/sidantal: 276 s. : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie: Runica et mediævalia. Scripta minora, 1103-7989 ; 23

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svenska historiska romaner historia

ISBN:


Författare: Jansson, Sven. B. F. 1906-1987

Titel: Runstenen i Ryssby kyrka (Sm 39) / Sven B. F. Jansson

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 1964:5-6

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1964

Omfång/sidantal: s. 225-235 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar
Kyrkor Sverige Småland

ISBN:


Författare: Jansson, Sverker

Titel: Hällristningen vid Gärstad i Rystads socken / Sverker Jansson

Ingår i: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening ; 1964-1965

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1965 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 63-74 . ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Östergötland
Hällristningar Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Jansson, Sverker 1908-2005

Titel: Stenåldersfolket vid Nämforsen / Sverker Jansson

Ingår i: Ångermanland, 0349-0394 ; 1945(03)

Förlag, utgivningsår: Härnösand : Ångermanlands hembygdsförbund, 1945 (Örnsköldsvik : Ågren)

Omfång/sidantal: s. [47]-53 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hällristningar Sverige Ångermanland
Bosättningar boplatser Sverige Ångermanland
Stenåldern Sverige Ångermanland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Tillbaka