Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Författare: Johnsson, Pehr 1873-1963

Titel: Göingebygdens jordbruk för femtio år sedan : erfarenheter och barndomserinringar / Pehr Johnsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: u.o. : , u.å.

Omfång/sidantal: 10 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Jordbruk

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr 1873-1963

Titel: Gumlösa kyrka : en av Nordens äldsta tegelstenskyrkor / Pehr Johnsson

Ingår i: Göinge hembygdsförenings årsbok ; 1939

Förlag, utgivningsår: Broby : Göinge hembygdsförening, 1939 (Hässleholm : Norra Skånes tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 36-41 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr 1873-1963

Titel: Hästveda kyrka och dess medeltidsmålningar / Pehr Johnsson

Ingår i: Göinge hembygdsförenings årsbok ; 1945

Förlag, utgivningsår: Broby : Göinge hembygdsförening, 1945 (Kristianstad : Kristianstads Boktryckeri Aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 3-11 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Skåne
Kyrkomåleri Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr 1873-1963

Titel: Heliga källor i Göinge och Villand / Pehr Johnsson

Ingår i: Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1955

Förlag, utgivningsår: Lund : Skånes hembygdsförbund, 1955 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 39-47 ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Källor Sverige Skåne
Sverige Skåne Göinge
Sverige Skåne Villand

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr 1873-1963

Titel: Hjärsås : några bidrag till en sockenkrönika / Pehr Johnsson

Ingår i: Göinge hembygdsförenings årsbok ; 1938

Förlag, utgivningsår: Broby : Göinge hembygdsförening, 1938 (Hässleholm : Norra Skånes tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 15-27 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Skåne Hjärsås

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr

Titel: Holma : en märklig by i Skånes skogsbygder / Pehr Johnsson

Ingår i: Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1943

Förlag, utgivningsår: Lund : Skånes hembygdsförbund, 1942 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 77-84 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Byar Sverige Skåne
Byar historia Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr 1873-1963

Titel: Huru äldre tiders allmoge botade sina kreatur : några anteckningar / Pehr Johnsson

Ingår i: Skånska folkminnesföreningen : årsbok ; 1930

Förlag, utgivningsår: [Lund] : Skånska folkminnesföreningen, 1930 (Lund : Carl Bloms tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 62-78 ; 23,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Boskap

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr 1873-1963

Titel: Jordstugor i Göinge / Pehr Johnsson

Ingår i: Göinge hembygdsförenings årsbok ; 1929

Förlag, utgivningsår: Broby : Göinge hembygdsförening, 1929 (Tranås : Bergs Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 46-55 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lera som byggnadsmaterial
Lerhus Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr

Titel: Kloka och naturläkare i Göinge under äldre tider / Pehr Johnsson

Ingår i: Folkminnen och folktankar : populär-vetenskaplig tidskrift ; 1914:2-3

Förlag, utgivningsår: Lund : Folkminnesföreningen, 1914 (Malmö : Emil Janssons boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 90-95

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkmedicin Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Johnsson, Pehr 1873-1963

Titel: Knislinge kyrka / Pehr Johnsson

Ingår i: Göinge hembygdsförenings årsbok ; 1926

Förlag, utgivningsår: Broby : Göinge hembygdsförening, 1926 (Tranås : Bergs Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 14-28 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Skåne

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Tillbaka