Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Författare: Jonsson, Kenneth 1950-

Titel: Två 1700-talsfynd från Öland, beskrivna av Jacob von Engeström / Kenneth Jonsson

Ingår i: Svensk numismatisk tidskrift, 0283-071X ; 1986:7

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska numismatiska föreningen, 1986 (Stockholm : Ordfront)

Omfång/sidantal: s. 172-173 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Numismatik

ISBN:


Författare: Jonsson, Kenneth

Titel: Två 1700-talsfynd från Öland, beskrivna av Jacob von Engeström / Kenneth Jonsson

Ingår i: Svensk numismatisk tidskrift, 0283-071X ; 1986:07

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska numismatiska föreningen, 1986 (Stockholm : Ordfront)

Omfång/sidantal: s. 172-174 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Myntfynd Sverige Öland Vikingatiden
Skattfynd Sverige Öland Vikingatiden
Sverige Öland Alböke Haglunda
Sverige Öland Köping Klinta

ISBN:


Författare: Jonsson, Kenneth 1950-

Titel: Västerländska vikingatida mynt / Kenneth Jonsson

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 76(2004)

Förlag, utgivningsår: Visby : Länsmuseet på Gotland, 2004 (Värnamo : Fälth Hässler)

Omfång/sidantal: s. 27-32 : ill. (vissa i färg)

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Myntfynd Sverige Gotland Vikingatiden
Mynt England Vikingatiden
Mynt Tyskland Vikingatiden

ISBN:


Författare: Jonsson, Kenneth

Titel: Vikingatida silvermynt funna på Öland : en korologisk och kronologisk studie / Kenneth Jonsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Universitetet, Institutionen för arkeologi, 1990

Omfång/sidantal: 13 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden arkeologi Sverige Öland

ISBN:


Författare: Jonsson, Kenneth 1950-

Titel: Vikingatida silverskatter - nya forskningsrön på skilda sätt / Kenneth Jonsson, Majvor Östergren

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 61(1989)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1989 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 79-98 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Vikingatiden arkeologi Sverige Gotland
Järnåldern
Skattfynd Sverige Gotland
Myntfynd Sverige Gotland Vikingatiden
Arabiska silvermynt Gotland
Europeiska silvermynt Gotland

ISBN:


Författare: Jonsson, Kerstin

Titel: Det kallas färg / Kerstin Jonsson

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 2002

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 2002 (Värnamo : Fälth & Hässler)

Omfång/sidantal: s. 70-81, 267 : färgill.

Innehåll:

Serie: Tyg överallt

Ämnesord och genrebeteckningar:
Textilfärgning historia
Växtfärgning historia Sverige

ISBN:


Författare: Jonsson, Kerstin

Titel: Nittitalets bildarkiv : presentation av ISG/Clematis' projektarbete med lagring och hantering av större bildsamlingar / Kerstin Jonsson

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 62(1990)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1990 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. [191]-196 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bildsamlingar Sverige Gotland
Lagring

ISBN:


Författare: Jonsson, Leif

Titel: 50 år med Kristvalla Bordtennisklubb (1963-2013) / Leif Jonsson

Ingår i: Hembygdskrönika, 1404-4714 ; 2014

Förlag, utgivningsår: Nybro : Madesjö hembygdsförening, 2014

Omfång/sidantal: s. 169-172 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bordtennis Sverige Kristvalla 1900-talet 2000-talet
Bordtennisklubbar Sverige Kristvalla 1900-talet 2000-talet
Sverige Småland Kristvalla

ISBN:


Författare: Jonsson, Leif 1947-

Titel: Från egnahem till villa : enfamiljshuset i Sverige 1950-1980 = [From owner-occupied house to detached house] : [the single-family house in Sweden 1950-1980] / Leif Jonsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Gävle : Statens inst. för byggnadsforskning, 1985 (Stockholm : LiberFörlag (distr.) ; (Stockholm : LiberTryck)

Omfång/sidantal: 332 s. : diagr., ill., kart, tab. ; 28 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Jonsson, Leif

Titel: Människor och husdjur i kalmartrakten under vikingatiden / Leif Jonsson

Ingår i: Kalmar stads historia. 1, Kalmarområdets forntid och stadens äldsta utveckling : tiden intill 1300-talets mitt

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kulturnämnden i Kalmar, 1979 (Karlshamn : Lagerblad)

Omfång/sidantal: s. 93-96 : ill., ; 28 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Småland
Fornlämningar Sverige Småland
Arkeologi Sverige Småland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Tillbaka