Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Författare: Johannesson, Lena 1945-

Titel: The art of exaggeration : Caricature in Sweden / Lena Johannesson

Ingår i: Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm, 1401-2987 ; 19(2012)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nationalmuseum, 2013 (Värnamo : Elanders Fälth & Hässler)

Omfång/sidantal: s. 101-104

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Karikatyrer

ISBN:


Författare: Johannesson, Martin 1932-

Titel: Allmogebössor : en kulturhistorisk undersökning av bössmide och bössmeder med utgångspunkt från allmogebössor i Ångermanland/Medelpad

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Härnösand : Länsmuseet Murberget, 1983 (Härnösand : Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: [4] s., s. 7-72 : ill. ; 30 cm

Innehåll:

Serie: Rapport / Länsmuseet Murberget, Härnösand, 0349-2206 ; 07

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vapen historia Sverige
Vapensmide Sverige
Vapentillverkning Sverige
Gevärsmide Sverige
Gevärsmeder Sverige

ISBN:


Författare: Johannesson, Petter Johan

Titel: Denna bok tillhör mig Petter Johan Johannesson : warutthi jag skrifwer varjehanda [Petter Johan Johannessons svartkonstbok] / Petter Johan Johannesson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Malmö : Förlag Maiander, 1917

Omfång/sidantal: 47 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svartkonst
Magi

ISBN:


Författare: Johannesson, Þorkell

Titel: Drag ur näringslivets historia på Island före reformationen / Þorkell Johannesson

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1955-1956

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1957

Omfång/sidantal: s. 5-25

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Näringsliv historia Island

ISBN:


Författare: Johannesssen, Jørgen

Titel: En arkeologisk undersøkelse av krittpiper som kilde til når tobakkskonsum ble vanlig i Oslo / Jørgen Johannessen

Ingår i: Årbok / Norsk maritimt museum 1892-4786 ; 2015

Förlag, utgivningsår: Oslo : Norsk maritimt museum, 2015

Omfång/sidantal: s. 11-28 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Norge
Kritpipor
Tobak

ISBN:


Författare: Johannisson, Bengt

Titel: Den heliga Gnosjöandan / Bengt Johannisson

Ingår i: Småländska kulturbilder, 0347-917X ; 2004
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum, 0282-0730 ; 73(2004)

Förlag, utgivningsår: Jönköping : Jönköpings läns museum, 2004 (Kristianstad : Kristianstad boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 9-14 : ill (vissa i färg) ; 23 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Gnosjö
Gnosjöandan
Företagande Sverige Småland
Entreprenörskap Sverige Småland

ISBN:


Författare: Johannisson, Bengt 1942-

Titel: I glasriket : människan, miljön, framtiden : en utvärdering / Bengt Johannisson, Maria Nyström, Lars Reuterswärd

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Lunds universitet, 1982 (Lund : Lunds offset ab)

Omfång/sidantal: 139 s. : ill.

Innehåll:

Serie: LCHS, 6

Ämnesord och genrebeteckningar:
Studiecirkelverksamhet Sverige Småland
Glasbruk Sverige Småland

ISBN:


Författare: Johannisson, Jan-Eric

Titel: Stora rovdjur i Småland och Algutsboda socken / Jan-Eric Johannisson

Ingår i: Algutsboda sockenbok : [en bok om hembygden] ; D. 17

Förlag, utgivningsår: Broakulla : Algutsboda hembygdsförening, 2014 (Emmaboda : ÅkessonBerg)

Omfång/sidantal: s. 155-162 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Rovdjur Sverige Småland
Björnar

ISBN:


Författare: Johannisson, Jens 1969-

Titel: Brännvin af Potatis / Jens Johannisson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 2006

Förlag, utgivningsår: Emmaboda : Vissefjärda hembygdsförening, 2006

Omfång/sidantal: s. 145-152 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Brännerier Sverige Småland
Brännvin framställning tillverkning Sverige Småland

ISBN:


Författare: Johannisson, Jens 1969-

Titel: Studiecirkel i historisk bränneriteknik / Jens Johannisson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 2001

Förlag, utgivningsår: Vissefjärda : Vissefjärda hembygdsförening, 2001

Omfång/sidantal: s. 70-73 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Brännvin framställning tillverkning Sverige
Sverige Småland Vissefjärda

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239


Tillbaka