Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Författare: Cullberg, Carl 1930-

Titel: Nyfunna hällmålningar i Bohuslän / Carl Cullberg

Ingår i: Bohuslän : årsbok, 0348-937X ; 04(1982)

Förlag, utgivningsår: Uddevalla : Bohusläns hembygdsförbund : Bohusläns museum, 1982 (Uddevalla : Risbergs tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 11-20 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hällmålningar Sverige Bohuslän
Arkeologi Sverige Bohuslän

ISBN:


Författare: Cullberg, Carl 1930-

Titel: Stenåldersboplatser i Västergötland / Carl Cullberg

Ingår i: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, 0347-4402 ; 06(1975/1976): h. 10

Förlag, utgivningsår: Skara : Skaraborgs länsmuseum, 1975 (Skara : Västergötlands tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 41-84 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Boplatser Sverige Västergötland Stenåldern
Stenåldern Sverige Västergötland

ISBN:


Författare: Cullberg, Carl 1930-

Titel: The Hasslingehult site : a West-Swedish find site of a Stone Age material from boreal and Atlantic time / including geological data by Leif Carlsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Göteborgs stads servicekontor, Tryckericentralen, 1974

Omfång/sidantal: 108 s. : ill., kartor, tab., diagr.,

Innehåll:

Serie: Studier i nordisk arkeologi, 0081-7414 ; 10

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige Göteborg

ISBN:


Författare: Cullberg, Carl 1930-

Titel: The Hasslingehult site : a West-Swedish find site of a Stone Age material from boreal and Atlantic time / including geological data by Leif Carlsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Göteborgs stads servicekontor, Tryckericentralen, 1974

Omfång/sidantal: 108 s. : ill., kartor, tab., diagr.,

Innehåll:

Serie: Studier i nordisk arkeologi, 0081-7414 ; 10

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern Sverige Göteborg

ISBN:


Författare: Cullberg, Kjerstin 1942-

Titel: Det bohuslänska kulturlandskapet / Kjerstin Cullberg

Ingår i: Bohuslän : årsbok, 0348-937X ; 1979

Förlag, utgivningsår: Uddevalla : Bohusläns hembygdsförbund : Bohusläns museum, 1979 (Uddevalla : Risbergs tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 37-48 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kulturlandskap Sverige Bohuslän

ISBN:


Författare: Cullberg, Kjerstin 1926-2002

Titel: Det bohuslänska odlingslandskapet / Kjerstin Cullberg ; med bidrag av Marianne Karlsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uddevalla : Bohusläns museum, 1982 (Uddevalla : Risberg)

Omfång/sidantal: 119 s. : ill., kart., tab. ; 24 cm

Innehåll:

Serie: Skrifter / utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund, 0280-4174 ; 2

Ämnesord och genrebeteckningar:
Landskapsvård
LANDSKAPET Människans utformning av
Odlingslandskapet historia Sverige Bohuslän
Bohuslän

ISBN:


Författare: Cullberg, Kjerstin 1926-2002

Titel: Ekehögen - Backa röd - Valtersberg : frågor om kronologi och kulturkontakter under yngre förromersk järnålder i Göteborgsområdet / Kjerstin Cullberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Göteborg : , 1973 (Göteborg : Göteborgs stads servicekontor)

Omfång/sidantal: 247 s.

Innehåll:

Serie: Studier i nordisk arkeologi, 0081-7414 ; 12

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Bohuslän

ISBN:


Författare: Cullberg, Kjerstin 1926-2002

Titel: Ekehögen und Valtersberg : zwei Gräberfelder der vorrömischen Eisenzeit in Westschweden : Katalog / Kjerstin Cullberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Göteborg : , 1973 (Göteborg : Göteborgs stads servicekontor)

Omfång/sidantal: 153 s.

Innehåll:

Serie: Studier i nordisk arkeologi, 0081-7414 ; 12

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern Sverige Bohuslän
Gravfält Sverige Bohuslän

ISBN:


Författare: Cullberg, Kjerstin 1926-2002

Titel: Landskapsrätter finns dom? / Kjerstin Cullberg

Ingår i: Bohuslän : årsbok, 0348-937X ; 13(1991)

Förlag, utgivningsår: Uddevalla : Bohusläns hembygdsförbund : Bohusläns museum, 1991 (Uddevalla : Risbergs tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 47-50 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Matkultur Sverige
Landskapsrätter

ISBN:


Författare: Cullberg, Kjerstin 1926-2002

Titel: Oregelbundna stensättningar i Västra Frölunda / Kjerstin Cullberg

Ingår i: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, 0347-4402 ; 06(1967): h. 03-04

Förlag, utgivningsår: [Skara] : Västergötlands fornminnesförening, 1967 (Skara : Västergötlands tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 244-263 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Göteborg
Stensättningar Sverige Göteborg
Fornlämningar Sverige Göteborg
Gravar historia Sverige Göteborg forntiden

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104


Tillbaka